W kilku lokalizacjach miasta prowadzona będzie wycinka drzew, których stan fitosanitarny jest na tyle zły, że konieczne jest ich usunięcie, aby nie zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. Prowadzone będą też prace pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych.

Usunięte zostaną też 33 chore i obumarłe drzewa wokół placu zabaw na Górze Gryca. W następnej kolejności ekipy zieleniarskie zajmą się Śródmieściem, gdzie pielęgnacji poddane zostaną drzewa w pasie drogowym ul. ul. Dojazd i Nawrota. Wycięte zostanie też drzewo przy ul. Smolenia oraz trzy egzemplarze przy ul. Smółki i Tuwima w Rozbarku.

 

Z kolei przy ul. Karpackiej i Chorzowskiej zaplanowana został pielęgnacja topól. O przeprowadzenie oględzin drzew najczęściej apelują sami mieszkańcy, widząc pochylone drzewa lub przypadki łamania gałęzi i przewracania się drzew w trakcie burz oraz silnego wiatru. Wycinka drzew prowadzona na terenach miejskich realizowana jest przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów po uzyskaniu zgody organu administracyjnego, wydającego decyzję na usunięcie drzew.

 

Realizowane obecnie postępowanie obejmuje pielęgnację oraz wycinkę drzew martwych w pasach drogowych lub takich, które wchodzą w kolizję z budynkami oraz zagrażają zdrowiu i życiu z powodu wypróchnień i złego stanu fitosanitarnego. W zamian za wycięte drzewa, zostaną nasadzone nowe. Łącznie MZDiM nasadzi około 120 drzew. Obecnie trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy.

 

  • Obumarłe drzewa do wycinki. (2) Autor: Hubert Klimek
  • Obumarłe drzewa do wycinki. (3) Autor: Hubert Klimek
  • Obumarłe drzewa do wycinki. (4) Autor: Hubert Klimek