W piątek i sobotę - 6 i 7 października - na ul. Strzelców Bytomskich prowadzone będą prace naprawcze nawierzchni jezdni. W tym czasie, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Szymały a Vitorem, drogowcy wprowadzą miejscowe zawężenia jezdni. Ulica Strzelców Bytomskich na całym odcinku prowadzonych robót będzie jednak przejezdna w obu kierunkach.

Prace na ul. Strzelców Bytomskich będą prowadzone w ramach robót gwarancyjnych. Wykonawca usunie spękania i wypiętrzenia nawierzchni asfaltowej, a także powstałe na ul. Strzelców Bytomskich garby. Prace remontowe będą obejmowały odcinek ul. Strzelców Bytomskich od budynku o numerze 134 do skrzyżowania z ul. Szymały. Na czas prowadzonych robót w najbliższy piątek i sobotę (6-7 października) drogowcy wprowadzą zmiany w organizacji ruchu, jednak ulica Strzelców Bytomskich będzie przejezdna.

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w rejonie czterech skrzyżowań: połączenia dróg wewnętrznych z ul. Strzelców Bytomskich przy budynku nr 134, w rejonie skrzyżowania z pl. Żeromskiego, po północnej stronie skrzyżowania z ul. Narutowicza oraz w pobliżu skrzyżowania z ul. Szymały przy wjeździe na osiedle im. gen. Ziętka.

  • Ruszają naprawy gwarancyjne jezdni ul. Strzelców Bytomskich w Stroszku (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Ruszają naprawy gwarancyjne jezdni ul. Strzelców Bytomskich w Stroszku (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Ruszają naprawy gwarancyjne jezdni ul. Strzelców Bytomskich w Stroszku (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Ruszają naprawy gwarancyjne jezdni ul. Strzelców Bytomskich w Stroszku (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Ruszają naprawy gwarancyjne jezdni ul. Strzelców Bytomskich w Stroszku (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

 

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w trakcie prac remontowych?

Na Vitorze, roboty w rejonie połączenia dróg wewnętrznych z ul. Strzelców Bytomskich przy budynku nr 134 oraz w rejonie skrzyżowania z pl. Żeromskiego będą wykonywane przy zajęciu fragmentów jednego pasa ruchu (w kierunku centrum), z pozostawieniem dwukierunkowego przejazdu pozostałymi dwoma pasami ruchu.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w rejonie dróg wewnętrznych będzie wyłączona (przełączona w tryb żółte migowe), a wyjazd z drogi osiedlowej zlokalizowanej po zachodniej stronie będzie odbywał się tylko w prawo (w kierunku centrum). Przejazd ul. Strzelców Bytomskich przez skrzyżowanie w kierunku centrum będzie odbywał się pasami do relacji skrętu. Na czas prowadzonych robót zostanie tymczasowo wyłączone przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania.

W rejonie skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z pl. Żeromskiego wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo na plac Żeromskiego z ul. Strzelców Bytomskich, natomiast z placu Żeromskiego będzie można skręcić tylko w lewo.

Prace drogowe po północnej stronie skrzyżowania z ul. Narutowicza wykonywane będą przy zajęciu krótkiego fragmentu jednego pasa ruchu (w kierunku centrum), z pozostawieniem dla ruchu dwukierunkowego pozostałych dwóch pasów ruchu. Z kolei roboty pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Szymały będą realizowane przy zastosowaniu ruchu wahadłowego regulowanego przez uprawnionych pracowników na krótkim odcinku objętym robotami. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Strzelców Bytomskich z ul. Szymały zostanie przełączona w tryb żółte migowe.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu, ograniczeń prędkości oraz sygnałów nadawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem. W trakcie prowadzonych prac prosimy zwrócić uwagę na urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będą regulowały zmianę kierunków ruchu na skrzyżowaniach.