Zaledwie 600 tys. zł z wnioskowanych 4,3 mln zł otrzymało nasze miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Stroszku. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rozpoczęcie inwestycji do końca 2023 roku. To oznacza, że jeśli miasto nie pozyska pieniędzy z innego źródła lub nie znajdzie brakujących środków w budżecie miasta, inwestycję trzeba będzie przełożyć na kolejne lata.

Zaledwie 600 tys. zł z wnioskowanych 4,3 mln zł otrzymało nasze miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Stroszku

- Przyznane przez rząd dofinansowanie pokrywa tylko 14% kosztów realizacji tej ważnej dla mieszkańców Stroszka inwestycji. Ponadto otrzymujemy je na początku października, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Dofinansowanie zostanie nam przyznane jedynie jeśli rozpoczniemy inwestycję jeszcze w tym roku. MZDiM musiałby przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego i wyłonić wykonawcę, co na pewno nie będzie łatwe - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Mimo to będziemy starać się o pozyskanie pieniędzy z innych źródeł, żeby zrealizować przebudowę ul. Tysiąclecia. Będziemy też apelować o możliwość przedłużenia terminu rozpoczęcia inwestycji - mówi wiceprezydent Michał Bieda.

 

Jaki jest zakres przebudowy ul. Tysiąclecia?

Ulica Tysiąclecia to jedna z głównych dróg w Stroszku łącząca ulicę Legnicką z ul. Narutowicza i Wojciechowskiego. Droga zapewnia nie tylko dojazd do osiedla mieszkaniowego i instytucji publicznych: szkoły, przychodni oraz placówki pocztowej. Kursują nią linie autobusowe łączące Stroszek z Tarnowskimi Górami, Piekarami Śląskimi oraz innymi dzielnicami Bytomia. Przebudowa ul. Tysiąclecia jest konieczna ze względu na liczne spękania i nierówności oraz ubytki w nawierzchni jezdni, które mają wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców oraz pasażerów komunikacji autobusowej.

Planowany zakres inwestycji na ul. Tysiąclecia obejmuje przebudowę prawie 950-metrowego odcinka jezdni, chodników, krawężników, obrzeży i miejsc postojowych, a także regulację studzienek dla kratek ściekowych, przestawienie wpustów wraz z przykanalikami oraz regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostaną miejsca postojowe, zatoka autobusowa oraz zjazdy do dróg osiedlowych krzyżujących się z ul. Tysiąclecia.

 

Becetka ponownie bez dofinansowania

Miasto poza staraniem się o pozyskanie dofinansowania na przebudowę ul. Tysiąclecia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, po raz kolejny złożyło także wniosek w ramach Polskiego Ładu na budowę Bytomskiej Centralnej Trasy Północ - Południe, czyli popularnej Becetki. Niestety rząd ponownie uznał, że ta ważna dla miasta i mieszkańców inwestycja nie zasługuje na dofinansowanie, a wniosek bez podania przyczyny został odrzucony.

- Becetka to kluczowa inwestycja nie tylko dla naszego miasta. Jej powstanie nie tylko odciążyłoby ruch pojazdów w centrum Bytomia i ułatwiło podróż kierowcom, ale również zaktywizowało atrakcyjne tereny inwestycyjne, jakie znajdują się w rejonie planowanej Becetki - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Przypomnijmy, że złożony wniosek o dofinansowanie dotyczył budowy jednego z najważniejszych odcinków drogowych Becetki o długości 2 km, który miał połączyć ul. Strzelców Bytomskich /DK11/ z ul. Wrocławską /DK94/. W ramach zaplanowanych prac przebudowane miały być także sieci, wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodniki i droga rowerowa. Becetka skomunikowana byłaby z nowym boiskiem przy ul. Piłkarskiej, ulicą Olimpijską i Łużycką, gdzie znajdują się obiekty sportowe oraz siedziba Państwowej Straży Pożarnej, jak również atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi w rejonie ul. Węglowej i Topolowej, Łużyckiej, Piłkarskiej i Wrocławskiej.