Na 15 skrzyżowaniach drogowo-tramwajowych w Bytomiu rozbudowana zostanie sygnalizacja świetlna, dzięki której wprowadzony zostanie priorytet dla tramwajów. To oznacza, że pasażerowie trzech najważniejszych linii tramwajowych w Bytomiu - 6, 7 i 19 do celu dojadą szybciej. Umowa na realizację inwestycji już została podpisana z wykonawcą, a łączny koszt wszystkich prac to ponad 1,4 mln zł, który w całości pochodzi z dofinansowania, jakie gmina pozyskała z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

- W Bytomiu trwają prace związane z przebudową dwóch ważnych linii tramwajowych. Pierwsza z nich łącząca ul. Piekarską z ul. Sądową i pl. Sikorskiego ma się zakończyć pod koniec października, zaś druga łącząca centrum z zajezdnią w Stroszku wchodzi w decydujący etap prac - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Chcemy również upłynnić przejazd komunikacją tramwajową w centrum, Rozbarku, Łagiewnikach oraz Stroszku poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sygnalizacji świetlnych, dzięki czemu tramwaj otrzyma na przejazdach drogowo-tramwajowych priorytet - podkreśla wiceprezydent Bytomia Michał Bieda.

Priorytet dla tramwaju na kilkunastu skrzyżowaniach

Dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 15 skrzyżowaniach zostanie rozbudowana sygnalizacja świetlna. Inwestycja umożliwi szybszy przejazd tramwaju przez główne skrzyżowania w centrum, Rozbarku, Łagiewnikach oraz Stroszku.

Dla linii tramwajowej nr 7 rozbudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: pl. Wolskiego, Miarki, Jagiellońskiej, Zabrzańskiej, Łagiewnickiej oraz ul. Świętochłowickiej, Fabrycznej i Ludowej, a także Świętochłowickiej, Ostatniej i św. Piotra. Z kolei dla linii nr 6 będą to skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Reja, skrzyżowanie ul. Chorzowskiej, Miarki, Siemianowickiej i Witczaka, Pszczyńskiej w Rozbarku oraz Chorzowskiej w rejonie Media Markt. Dla linii tramwajowej nr 19 rozbudowana zostanie nie tylko sygnalizacja, ale skonfigurowane będą także sterowniki sygnalizacji świetlnej. Prace będę prowadzone aż na 8 skrzyżowaniach: Strzelców Bytomskich w rejonie ZG „Eko Plus”, Strzelców Bytomskich w rejonie drogi osiedlowej, Strzelców Bytomskich - pl. Żeromskiego, Strzelców Bytomskich w rejonie ul. Sikorskiego, Strzelców Bytomskich - Narutowicza, Strzelców Bytomskich - Szymały, Strzelców Bytomskich - Wojciechowskiego oraz Strzelców Bytomskich - Długa - Władysława Łokietka.

  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej. Umowa na rozbudowę sygnalizacji świetlnych podpisana (2) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej. Umowa na rozbudowę sygnalizacji świetlnych podpisana (3) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej. Umowa na rozbudowę sygnalizacji świetlnych podpisana (4) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej. Umowa na rozbudowę sygnalizacji świetlnych podpisana (5) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej. Umowa na rozbudowę sygnalizacji świetlnych podpisana (6) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej. Umowa na rozbudowę sygnalizacji świetlnych podpisana (7) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej. Umowa na rozbudowę sygnalizacji świetlnych podpisana (8) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaje linii nr 6,7 i 19 pojadą szybciej. Umowa na rozbudowę sygnalizacji świetlnych podpisana (9) Autor: Hubert Klimek

 

W ramach przewidzianych w projekcie robót zostaną wykonane roboty instalacyjne oraz informatyczne, w tym m.in.: zmieniona zostanie konfiguracja sterowników sygnalizacji oraz rozbudowane będą systemy detekcji z uwzględnieniem dodatkowych pętli indukcyjnych lub kamer wykrywających zbliżający się tramwaj. Wprowadzone zmiany umożliwiają optymalizację programu sygnalizacji świetlnej, dzięki czemu tramwaj będzie miał priorytet przy przejeździe przez skrzyżowania.

Wykonawca wszystkich robót - firma ZIR W. Sylwestrzak i spółka - sp.j. z Bytomia będzie miała najpierw 35 dni na opracowanie dokumentacji projektowej, a po jej zaakceptowaniu przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych - 2 miesiące na wykonanie wszystkich robót budowlanych.

Przebudowa trzech skrzyżowań kluczowa dla nadania priorytetu tramwajom

W ramach całego projektu nadania priorytetu tramwajom na linii nr 6 i 19 przebudowane zostaną również trzy ważne skrzyżowania w centrum, Stroszku i Rozbarku. Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z przebudową trzech skrzyżowań: ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka i ul. Wrocławskiej z ul. Łużycką dla linii nr 6 oraz skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich i Narutowicza w Stroszku dla linii nr 19. Umowa na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 503 tys. zł z czego 383 tys. zł to pozyskane przez gminę dofinansowanie z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

Przypomnijmy, że zakres prac, jakie będą musiały zostać przeprowadzone, aby upłynnić przejazd tramwajów przez skrzyżowania obejmą m.in.: poszerzenie jezdni, przestawienie słupów oświetleniowych oraz przebudowę lub zabezpieczenie sieci sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, elektroenergetycznej i wodociągowej.

Zadania realizowane w ramach dotacji:

1. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T6 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajów i budowa nowej sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym na ulicy Pszczyńskiej w Bytomiu";

2. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu";

3. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu";

4. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu”;

5. "„Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu”;

6. "„Przebudowa skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich - Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu".


Zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach wykonanej przez GZM „Wielowariantowej Koncepcji Optymalizacji Ruchu Tramwajowego obejmującego trzy linie tramwajowe funkcjonujące na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przebiegające przez miasta Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice i Sosnowiec tj. T6, T7 i T15”.