Od wtorku 17 października rozpoczyna się przebudowa rozjazdów tramwajowych na ul. Chrzanowskiego. W rejonie prowadzonych prac droga będzie nieprzejezdna co najmniej do 17 grudnia. Ulica Tarnogórska zostanie zwężona - kierowcy będą mogli nią przejeżdżać w obu kierunkach, ale w rejonie prowadzonych prac wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania pojazdów. Wprowadzone zostaną objazdy.

- Przebudowa torowiska tramwajowego z centrum do zajezdni w Stroszku to jedna z najważniejszych inwestycji tramwajowych w naszym mieście. Jej realizacja wchodzi w decydujący etap związany z dobudową drugiego torowiska przy ul. Tarnogórskiej i przebudową tramwajowego węzła rozjazdowego przez ul. Chrzanowskiego - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Przebudowa prawie stumetrowego odcinka torowiska w rejonie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego przy ul. Tarnogórskiej będzie wiązała się także z koniecznością wycinki drzew, która rozpocznie się po 15 października. Spółka Tramwaje Śląskie uzyskała już pozytywne decyzje wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycinkę 10 topoli rosnących przy jednotorowym odcinku przy ul. Tarnogórskiej, których płytkie korzenie rozsadzają chodnik, uniemożliwiając osobom z niepełnosprawnościami lub z wózkami dziecięcymi swobodnie poruszanie się. Część rosnących przy torowisku topoli jest także pochylona i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, pasażerów tramwajów oraz przejeżdżających ulicą samochodów.

  • Przejazd drogowo-tramwajowy przez ul. Chrzanowskiego nieprzejezdny od 17 października. Rusza przebudowa rozjazdów (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Arkadiusz Janocha/Grzegorz Goik
  • Przejazd drogowo-tramwajowy przez ul. Chrzanowskiego nieprzejezdny od 17 października. Rusza przebudowa rozjazdów (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Arkadiusz Janocha/Grzegorz Goik
  • Przejazd drogowo-tramwajowy przez ul. Chrzanowskiego nieprzejezdny od 17 października. Rusza przebudowa rozjazdów (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Arkadiusz Janocha/Grzegorz Goik
  • Przejazd drogowo-tramwajowy przez ul. Chrzanowskiego nieprzejezdny od 17 października. Rusza przebudowa rozjazdów (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Arkadiusz Janocha/Grzegorz Goik
  • Przejazd drogowo-tramwajowy przez ul. Chrzanowskiego nieprzejezdny od 17 października. Rusza przebudowa rozjazdów (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Arkadiusz Janocha/Grzegorz Goik
  • Przejazd drogowo-tramwajowy przez ul. Chrzanowskiego nieprzejezdny od 17 października. Rusza przebudowa rozjazdów (7) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Arkadiusz Janocha/Grzegorz Goik
  • Przejazd drogowo-tramwajowy przez ul. Chrzanowskiego nieprzejezdny od 17 października. Rusza przebudowa rozjazdów (8) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Arkadiusz Janocha/Grzegorz Goik
  • Przejazd drogowo-tramwajowy przez ul. Chrzanowskiego nieprzejezdny od 17 października. Rusza przebudowa rozjazdów (9) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Arkadiusz Janocha/Grzegorz Goik

 

Przejazd drogowo-tramwajowy przez ul. Chrzanowskiego zamknięty. Będą przygotowane objazdy

Przebudowa tramwajowego węzła rozjazdowego będzie wiązała się z koniecznością zamknięcia przejazdu drogowo-tramwajowego przez ul. Chrzanowskiego. W związku z tym, dla kierowców przygotowano objazdy:

  • dojazd do Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej będzie możliwy tylko od strony skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z Wrocławską. Kierowcy jadący ulicą Tarnogórską lub ul. Strzelców Bytomskich od strony Tarnowskich Gór, aby dojechać do Urzędu Miejskiego będą musieli kierować się do skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich i Wrocławskiej, a następnie ulicą Wrocławską do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego;

Zmiana organizacji w ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Tarnogórską

  • kierowcy wyjeżdżający z Urzędu Miejskiego w kierunku ul. Strzelców Bytomskich będą musieli kierować się do skrzyżowania ul. Chrzanowskiego z ul. Wrocławską, a następnie ul. Wrocławską, Kolejową i Powstańców Warszawskich do ul. Strzelców Bytomskich;
  • od strony ulicy Tarnogórskiej w kierunku ulicy Wrocławskiej i ul. Parkowej objazd zostanie poprowadzony następującymi ulicami: Chrzanowskiego - Strzelców Bytomskich - Wrocławską i ponownie ulicą Chrzanowskiego;
  • od strony ul. Wrocławskiej w kierunku ulicy Tarnogórskiej objazd zostanie poprowadzony następującymi ulicami: Wrocławską - Kolejową - Powstańców Warszawskich - Chrzanowskiego.

Objazdy do ul. Wrocławskiej, Parkowej i Tarnogórskiej

 

Uwaga! Dojazd do Urzędu Miejskiego będzie również możliwy także innymi alternatywnymi drogami. Od strony Tarnowskich Gór - ul. Strzelców Bytomskich - al. Legionów, Tarnogórską, Olimpijską, Łużycką, Wrocławską i Chrzanowskiego. Z kolei dojazd z Urzędu Miejskiego do ul. Strzelców Bytomskich będzie możliwy ulicami: Chrzanowskiego, Wrocławską, Łużycką, Olimpijską, Tarnogórską, al. Legionów do ul. Strzelców Bytomskich.

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną także na ul. Tarnogórskiej, gdzie utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy, jednak na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do al. Legionów wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się oraz ograniczenie prędkości do 40km/h.

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Tarnogórskiej

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.

 

Co słychać na placu budowy pozostałych odcinków linii tramwajowej na Stroszek?

Na odcinku ulicy Tarnogórskiej od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do ul. Olimpijskiej wykonawca inwestycji realizowanej na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie SA zdemontował już stare torowisko oraz sieć trakcji tramwajowej i rozpoczął realizację prac ziemnych, układając warstwę stabilizacji pod nowe torowisko tramwajowe. Na odcinkach od skrzyżowania ul. Tarnogórskiej z ul. Morcinka do ul. Piłkarskiej, w rejonie CH M1 i przystanku Stroszek Kopalnia oraz przy pętli tramwajowej Stroszek Zajezdnia wykonawca nadal prowadzi prace związane z budową torowiska tramwajowego.Oprócz prac torowych trwają również roboty związane z budową kolejnych peronów przystankowych w Dąbrowie Miejskiej - przystanek Bytom Leśna oraz Stroszek Żeromskiego w kierunku Stroszka.

 

Jaki jest zakres prac modernizacyjnych?

Przebudowa torowiska tramwajowego od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich i Sądowej do zajezdni w Stroszku to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez spółkę Tramwaje Śląskie w Bytomiu. Linia ta łączy bowiem centrum Bytomia z Dąbrową Miejską, a także osiedlem im. gen. Ziętka oraz Stroszkiem, zapewniając mieszkańcom tych dzielnic dojazd do centrum, ale również Chorzowa i Katowic.

Inwestycja obejmuje odcinek ok. 14 tys. metrów toru pojedynczego. Przeznaczony do modernizacji odcinek jest linią niemal w całości dwutorową, wydzieloną. Jedynie przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego linia na nieco ponad stumetrowym fragmencie jest jednotorowa i w ramach tej inwestycji zostanie ona zastąpiona linią dwutorową. W ramach inwestycji dwutorowa linia tramwajowa wybudowana zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych, zaś przejazdy torowo-drogowe i przejścia przez torowisko powstaną z użyciem prefabrykowanych płyt torowych. Przebudowany zostanie układ zasilania wraz ze słupami i siecią trakcyjną. Wybudowane zostaną nowe perony tramwajowe, zamontowane elektrycznie sterowane i podgrzewane zwrotnice oraz system smarownic minimalizujący hałas.

Przebudowanych łącznie zostanie 20 rozjazdów, wybudowane 24 komplety przyrządów wyrównawczych, które zmniejszają hałas emitowany przez przejeżdżający tramwaj, a także powstaną tzw. trzy przelotki torowe umożliwiające w razie konieczności przejazd tramwaju z jednego toru na drugi i prowadzenie ruchu po jednym torze.

Przypomnijmy, że przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od Śródmieścia Bytomia /od skrzyżowania ul. Sądowej z Powstańców Warszawskich/ do zajezdni w Stroszku kosztuje łącznie 88,5 mln zł.