Przebudowa kilkunastu dróg w mieście, w tym m.in. Cyryla i Metodego, Wiejskiej, a także ulic na osiedlu domków fińskich w Miechowicach, adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego oraz poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6. To kolejne inwestycje, jakie zrealizowane zostaną w Bytomiu dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 40 mln zł.

- Na skutek wprowadzenia przez rząd niekorzystnych dla samorządów przepisów podatkowych, tylko w ciągu ostatnich 4 lat Bytom stracił 205 mln zł udziałów w podatku PIT. Pozyskane przez Bytom dofinansowanie w kwocie 40 mln zł z Rządowego Programu Polski Ład to zaledwie część tej kwoty, która wraca do miasta - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. - Pieniądze przeznaczymy na przebudowę dróg w Łagiewnikach, Suchej Górze oraz Miechowicach. Zrealizujemy też ważną dla bytomian inwestycję związaną z budową przedszkola w Śródmieściu oraz kolejnego oddziału żłobkowego. Przeprowadzimy termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 9 w Szombierkach - dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Największa inwestycja. 30 mln zł na przebudowę dróg

Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego, Wiejskiej, 8 Marca, Leszczynowej, Olchowej, Świerkowej, Jesionowej, Cisowej, boczne Frenzla, Bukowej i Dębowej - to zadania, które planujemy zrealizować w ramach dofinansowania w kwocie 30 mln zł.

- O przebudowę i remonty tych dróg apelowali do nas mieszkańcy zarówno podczas spotkań w dzielnicach, jak również bezpośrednich rozmów z prezydentem Bytomia. Ich realizacja nie tylko poprawi komfort jazdy kierowców, ale również zwiększy bezpieczeństwo pieszych - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

 • Ulica Cyryla i Metodego w Bytomiu - Łagiewnikach zostanie przebudowana (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Ulica Cyryla i Metodego w Bytomiu - Łagiewnikach zostanie przebudowana (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Ulica Cyryla i Metodego w Bytomiu - Łagiewnikach zostanie przebudowana (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Ulica Cyryla i Metodego w Bytomiu - Łagiewnikach zostanie przebudowana (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Ulica Cyryla i Metodego w Bytomiu - Łagiewnikach zostanie przebudowana (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Ulica Cyryla i Metodego w Bytomiu - Łagiewnikach zostanie przebudowana (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

Na ulicy Cyryla i Metodego w Łagiewnikach przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów, wybudowana i przebudowana kanalizacja sanitarna, deszczowa, a także sieć oświetlenia ulicznego oraz przebudowane i zabezpieczone sieci elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Inwestycja wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego zostanie przeprowadzona na całej długości ulicy wynoszącej ok. 1,7 km.

W Suchej Górze wybudowana zostanie ulica Wiejska. Ulica zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej, na odcinku 760 metrów, od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do placu do zawracania. W ramach budowy drogi powstanie również kanalizacja deszczowa, przebudowana będzie sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna, wybudowane oświetlenie, zbiornik retencyjny i przepompownia.

Kolejną dużą inwestycją będzie przebudowa aż 9 dróg w Miechowicach w rejonie domków fińskich, gdzie szutrowe drogi zostaną wyasfaltowane. W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Roboty budowlane przewidziano na ulicach: 8 Marca, Leszczynowej, Olchowej, Świerkowej, Jesionowej, Cisowej, bocznej ul. Frenzla, Bukowej i Dębowej.

 

Będzie nowe przedszkole z oddziałem żłobkowym

Prawie 8 mln zł miasto pozyskało na kolejną inwestycję, dzięki której zwiększy się liczba miejsc w miejskich przedszkolach i żłobkach. W ramach inwestycji w budynku po dawnych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego przy ul. Jana Smolenia 20 powstanie ośmiooddziałowe przedszkole z oddziałem żłobkowym. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, ale też wykonanie robót budowlanych dostosowujących budynek do nowej funkcji poprzez wykonanie prac instalacyjnych /elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej/, budowę kuchni oraz windy dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu możliwy będzie dostęp na wszystkie kondygnacje nowego obiektu.

Inwestycja przewiduje również zagospodarowanie terenu, w tym budowę parkingu i placu zabaw, rozbiórkę pomieszczeń gospodarczych, ale także zakup wyposażenia dla nowego przedszkola i żłobka.

W przyszłym roku będziemy aplikować o dodatkowe środki w ramach dofinansowania unijnego na termomodernizację tego budynku - tak, aby jego adaptacja została przeprowadzona w sposób kompleksowy.

- Sukcesywnie zwiększamy liczbę miejsc w przedszkolach i oddziałach żłobkowych. W tym roku otwarliśmy nowe przedszkole i oddział żłobkowy w Miechowicach, a teraz dzięki pozyskaniu kolejnych zewnętrznych środków zaadaptujemy budynek po dawnych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego na przedszkole i oddział żłobkowy. To niezwykle ważna inwestycja z punktu widzenia rodziców dzieci ze Śródmieścia, gdzie mieszkańcy zwracają uwagę na trudności z zapisaniem dziecka do wybranego przedszkola - mówi zastępca prezydenta Bytomia Adam Fras.

 • W ramach inwestycji w budynku po dawnych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego przy ul. Jana Smolenia 20 powstanie ośmiooddziałowe przedszkole z oddziałem żłobkowym (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • W ramach inwestycji w budynku po dawnych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego przy ul. Jana Smolenia 20 powstanie ośmiooddziałowe przedszkole z oddziałem żłobkowym (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • W ramach inwestycji w budynku po dawnych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego przy ul. Jana Smolenia 20 powstanie ośmiooddziałowe przedszkole z oddziałem żłobkowym (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

 

Kolejna modernizacja budynku przedszkola

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie prawie 2 mln zł. Modernizacja przedszkola to nie tylko izolacja fundamentów, docieplenie ścian i dachu, ale również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja systemu grzewczego.

- Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę komfortu pracy pracowników i dzieci uczęszczających do przedszkola, ale też poprawę efektywności energetycznej budynku - mówi zastępca prezydenta Bytomia Adam Fras.

Łącznie na wszystkie inwestycje związane z przebudową dróg, zaadaptowaniem budynku dawnych Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego na przedszkole i oddział żłobkowy oraz poprawę efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 nasze miasto pozyskało 40 mln zł. Realizacja wszystkich inwestycji przewidziana jest na lata 2024-2026.

 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie (7) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie (8) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie (9) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Szombierkach to kolejny projekt, na który gmina pozyskała dofinansowanie (10) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek