Na 15 bytomskich ulicach wprowadzone zostało nowe oznakowanie postoju taksówek. Po zmianach - podobnie, jak w przypadku oznakowania parkingów - zarówno początek, jak i koniec postoju taksówek został oznaczony znakiem drogowym. Zmiana oznakowania ma zapobiec parkowaniu nieuprawnionych pojazdów na miejscach przeznaczonych wyłącznie dla taksówek.

- Konieczność wprowadzenia nowego oznakowania taksówek wynika z nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Teraz zarówno początek, jak i koniec postoju zostały oznaczone znakiem dwustronnym - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Na tę zmianę oczekiwali bytomscy taksówkarze. Wprowadzone zmiany wykluczą wszelkie wątpliwości wśród kierowców - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

 

Co się zmieniło w oznakowaniu postoju taksówek?

Na mocy zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach, na 15 bytomskich ulicach zostało wprowadzone nowe oznakowanie postoju taksówek. Każde miejsce postoju rozpoczyna się znakiem D-19 „Postój taksówek” oraz kończy znakiem D-20 „Koniec postoju taksówek”.

Nowe oznakowanie miejsc postojowych TAXI

Zgodnie z nowymi przepisami, długość miejsc postojowych dla taksówek powinna wynikać z ich zapotrzebowania w danej lokalizacji, ale nie powinna być mniejsza niż 15 metrów i nie większa niż 50 metrów.

 

Gdzie wprowadzono nowe oznakowanie miejsc postojowych taksówek?

Nowe oznakowanie wprowadzono nie tylko w Śródmieściu, ale również w niektórych dzielnicach naszego miasta, gdzie pojawiają się miejsca postojowe taksówek. W Śródmieściu zmiany wprowadzono na ul. Katowickiej i Jainty /w rejonie CH „Agora”/, ul. Batorego /w rejonie Szpitala Specjalistycznego nr 2/, ul. Żeromskiego /Szpitala Specjalistycznego nr 1/, Żołnierza Polskiego /w rejonie Miejskiej Biblioteki Publicznej/, ul. Podgórnej /w rejonie pl. Grunwaldzkiego/, al. Legionów /w rejonie Szpitala Specjalistycznego nr 4/, pl. Michała Wolskiego /w rejonie dworca kolejowego/, a także Chopina, Kochanowskiego, Prusa i Strzelców Bytomskich. Ponadto nowe oznakowanie pojawiło się na ul. Wojciechowskiego w Stroszku oraz Chorzowskiej w Rozbarku.

  • Nowe oznakowanie postoju taksówek w mieście (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Nowe oznakowanie postoju taksówek w mieście (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Nowe oznakowanie postoju taksówek w mieście (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Nowe oznakowanie postoju taksówek w mieście (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Nowe oznakowanie postoju taksówek w mieście (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Nowe oznakowanie postoju taksówek w mieście (7) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Nowe oznakowanie postoju taksówek w mieście (8) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Nowe oznakowanie postoju taksówek w mieście (9) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

Ze względu na zmienione przepisy gmina musiała zlikwidować niespełniający warunków technicznych postój taksówek przy ul. Wrocławskiej w rejonie przystanku autobusowego Bytom Wrocławska. Okazało się bowiem, że miejsce to nie ma wymaganych minimum 15 metrów długości określonych w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

 

Nie parkuj na miejscu dla taksówek. Narażasz się na mandat i punkty karne

Nowe oznakowanie postoju taksówek ma zapobiec sytuacjom, w których kierowcy nie mający licencji na taksówkę pozostawią swój samochód w niedozwolonym miejscu. Zgodnie z kodeksem wykroczeń za zaparkowanie na miejscu przeznaczonym dla taksówek pojazdom nieuprawnionym grozi grzywna w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny.