Studenci i nauczyciele akademiccy z Wydziałów Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetu Technicznego w czeskiej Ostrawie rozpoczęli 19 października warsztaty poświęcone koncepcji budowy centrów przesiadkowych w Bytomiu.

Przez kilka dni uczestnicy warsztatów nie tylko będą zwiedzać nasze miasto, zapoznają się z jego architekturą i układem komunikacyjnym, ale na podstawie zebranych informacji opracują wstępną koncepcję architektoniczną budowy centrów przesiadkowych w trzech lokalizacjach Bytomia. Koncepcja posłuży do dalszych prac nad projektem dworca przesiadkowego przy pl. Wolskiego oraz dwóch przystanków w Stroszku i Karbiu.

- Aby poprawić i zwiększyć atrakcyjność komunikacji publicznej w mieście konieczna jest budowa centrów przesiadkowych. Nasza gmina stara się o pozyskanie 100 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Mobilna Metropolia - budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom, który został już dopuszczony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do ubiegania się o dofinansowanie - mówi Michał Bieda zastępca prezydenta Bytomia. - Trwające w Bytomiu warsztaty z udziałem studentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie są okazją do wypracowania wstępnych koncepcji centrów przesiadkowych w naszym mieście. Uwzględniony w nich zostanie nie tylko istniejący układ komunikacyjny miasta, ale też architektura Bytomia - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

 

Jakie cechy powinny spełniać nowoczesne centra przesiadkowe?

Funkcjonalne rozwiązania architektoniczno-technologiczne i osiągnięcie efektu synergii w architekturze to najważniejsze cele jakie przyświecają studentom, którzy będą opracowywać koncepcje budowy nowoczesnych centrów przesiadkowych.

- Węzeł przesiadkowy będący istotnym elementem Śródmieścia powinien być wkomponowany w jego strukturę, ujmować walory architektoniczne, ale zawierać także najbardziej współczesne rozwiązania technologiczne, związane nie tylko z nowoczesnym budownictwem - mówi dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot, prof. PŚ. z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. - Podczas kilkudniowych warsztatów zapoznamy się z architekturą miasta, jego układem komunikacyjnym, a także występującymi problemami w tkance miejskiej. Te informacje umożliwią nam opracowanie wstępnego projektu zagospodarowania terenów pod centra przesiadkowe - dodaje prof. Grzegorz Nawrot.

Podczas warsztatów odbywających się w Bytomiu studenci odwiedzą dworzec autobusowy i kolejowy przy pl. Wolskiego, a także Stroszek i Karb, a więc dwie bytomskie dzielnice, w których planowane jest powstanie w najbliższych latach dwóch przystanków łączących komunikację autobusową, tramwajową i kolejową. W ramach warsztatów zaplanowano również prezentację koncepcji architektonicznych przyszłych centrów przesiadkowych w mieście oraz omówienie problemów komunikacyjnych z przedstawicielami miasta oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która włączyła się już aktywnie w projekt i zorganizowała m.in. spacery badawcze.

  • Studenci architektury z Polski i z Czech pracują nad koncepcją centrów przesiadkowych w Bytomiu (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Studenci architektury z Polski i z Czech pracują nad koncepcją centrów przesiadkowych w Bytomiu (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Studenci architektury z Polski i z Czech pracują nad koncepcją centrów przesiadkowych w Bytomiu (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Studenci architektury z Polski i z Czech pracują nad koncepcją centrów przesiadkowych w Bytomiu (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Studenci architektury z Polski i z Czech pracują nad koncepcją centrów przesiadkowych w Bytomiu (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Studenci architektury z Polski i z Czech pracują nad koncepcją centrów przesiadkowych w Bytomiu (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Studenci architektury z Polski i z Czech pracują nad koncepcją centrów przesiadkowych w Bytomiu (7) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Studenci architektury z Polski i z Czech pracują nad koncepcją centrów przesiadkowych w Bytomiu (8) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Studenci architektury z Polski i z Czech pracują nad koncepcją centrów przesiadkowych w Bytomiu (9) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
  • Studenci architektury z Polski i z Czech pracują nad koncepcją centrów przesiadkowych w Bytomiu (10) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

 

Bytom stara się o 100 mln zł na budowę centrów przesiadkowych

Bytomski projekt „Mobilna Metropolia - budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” jest jednym z kilkunastu projektów miast Metropolii wpisanych na listę projektów zintegrowanych realizujących cele Strategii Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku, która w czerwcu uzyskała już pozytywną opinię Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie możliwości współfinansowania tych projektów w ramach programu FEnIKS /Fundusze Europejskiej na Klimat, Infrastrukturę, Środowisko 2021-2027/.

Projekt złożony przez Miasto Bytom przewiduje budowę dworca przy pl. Wolskiego i dwóch przystanków: w Stroszku (w rejonie ul. Strzelców Bytomskich, gdzie przeniesiona zostanie stacja kolejowa Bytom-Stroszek) i Karbiu (w rejonie przebudowywanej stacji kolejowej Bytom - Karb). Oprócz nowoczesnego dworca i przystanków przesiadkowych projekt zakłada także przebudowę istniejących układów drogowych umożliwiających dojazd do nowych obiektów, budowę chodników, przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt centrów przesiadkowych wpisany w WPF

Projekt „Mobilna Metropolia - budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” został wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bytomia, a gmina w ciągu dwóch najbliższych lat zabezpieczy na przygotowanie dokumentacji 920 tys. zł z budżetu miasta.

Warto podkreślić, że projekt dotyczący budowy centrów przesiadkowych w naszym mieście został wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bytomia na najbliższe lata ze względu na procedury związane ze staraniami o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS, czyli Fundusze Europejskiej na Klimat, Infrastrukturę, Środowisko 2021-2027. Nabór wniosków planowany jest między styczniem a czerwcem 2024 roku. Projekty, które spełnią wszystkie wymagane kryteria zawarte w regulaminie wyboru projektów pozyskają dofinansowanie, dzięki czemu ich realizacja będzie możliwa w kolejnych latach.