Prezentacją oraz omówieniem trzech koncepcji centrów przesiadkowych w Śródmieściu, Stroszku i Karbiu zakończyły się kilkudniowe warsztaty, w których wzięli udział studenci i nauczyciele akademiccy z Wydziałów Architektury Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Technicznego w czeskiej Ostrawie.

Koordynatorem warsztatów od strony projektowej był dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot, prof. PŚ, który wraz z prof. Evą Śpaćkovą z Ostrawy oraz dr. inż. arch. Jerzym Wojewódką, prof. PŚ, dr. inż. arch. Janem Kubecem i mgr. inż. arch. Aleksandrą Śliwą, synchronizowali studenckie pomysły projektowe. 23 października podczas sesji podsumowującej warsztaty, studenci przedstawili swoje wizje. Młodzi architekci przy tworzeniu koncepcji uwzględnili konieczność wkomponowania zieleni, konstruując przestrzeń przyjazną pieszym oraz integrując infrastrukturę rowerową ze środkami transportu zbiorowego.

- Budowa centrum przesiadkowego w Śródmieściu oraz dwóch przystanków w Stroszku i Karbiu to jeden z priorytetów inwestycyjnych w najbliższych latach. Ich powstanie wiąże się z dużymi zmianami zwłaszcza w centrum Bytomia, gdzie poważnym wyzwaniem jest wkomponowanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w istniejącą historyczną zabudowę - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Przedstawione podczas warsztatów analizy oraz koncepcje pokazały nam świeże spojrzenie na połączenie infrastruktury kolejowej, tramwajowej i autobusowej - podkreśla prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

 

Nowoczesne centra przesiadkowe, ale z zachowaniem historycznej architektury

Podczas kilkudniowych warsztatów w Bytomiu studenci i nauczyciele akademiccy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Technicznego z czeskiej Ostrawy, ale także przedstawiciele Miasta Bytomia i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odwiedzili dworzec kolejowy i autobusowy w rejonie pl. Wolskiego, istniejące węzły komunikacyjne w Stroszku i Karbiu oraz rozmawiali na temat możliwych zmian w układzie komunikacyjnym zwłaszcza w Śródmieściu.

Studenci przeanalizowali możliwości, jakie stwarzają poszczególne lokalizacje oraz ograniczenia działek, na których projektowane będą centra przesiadkowe. Wykorzystali zebrane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wnioski ze spacerów badawczych z udziałem mieszkańców, skompilowane w raporcie pn. „Jak otworzyć kolej na mieszkańców”. Uzupełnieniem były przekazane do prac koncepcyjnych, szczegółowe analizy i rekomendacje dotyczące poszczególnych stacji kolejowych.

 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (7) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (8) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (9) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (10) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (11) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (12) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (13) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Jakie funkcje powinny spełniać centra przesiadkowe w Bytomiu? Swoje koncepcje przedstawili studenci architektury z Polski i Czech (14) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

Największe wyzwanie stanowiło zintegrowanie komunikacji autobusowej, kolejowej, tramwajowej w ścisłym centrum. Tutaj studenci zwracali uwagę na konieczność wygospodarowania przestrzeni dla rowerzystów - w tym na potrzebę stworzenia parkingu rowerowego. W przypadku tworzenia koncepcji dla Śródmieścia, podkreślali konieczność niwelacji wysp ciepła poprzez zaprojektowanie zieleni w obrębie projektowanego centrum przesiadkowego. W przypadku przystanków w Karbiu i Stroszku, studenci z Polski i Czech szczególny nacisk położyli na poprawę dostępu mieszkańców do kolei oraz na zachowanie istniejącej zieleni. Sugerowali także lepsze skomunikowanie ciągów pieszych i strukturalne połączenie infrastruktury komunikacyjnej z drogami rowerowymi.

- Do każdego projektu realizowanego podczas warsztatów studenci z Polski i Czech podeszli indywidualnie. Przygotowując koncepcję dla każdego centrum przesiadkowego, przeanalizowaliśmy istniejące układy komunikacyjne, zabudowę, ukształtowanie terenu oraz możliwości wdrożenia najbardziej współczesnych rozwiązań technologicznych związanych z nowoczesnym budownictwem - mówi dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot, prof. PŚ z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Kolejne warsztaty projektowania z Bytomiu

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej nie po raz pierwszy mieli okazję tworzyć swoje prace z myślą o Bytomiu. W ubiegłym roku podczas wystawy „M3, M4, MBYTOM. Mieszkać w Bytomiu” studenci zaprezentowali swoje projekty nowej, wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na terenie Bytomia. Wystawa objęta patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Śląskiej i prezydenta Miasta Bytomia była efektem pracy, jaką studenci III roku Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej wykonali w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne - Projektowanie wielorodzinnych zespołów i budynków mieszkalnych. Na mocy porozumienia miasta z uczelnią, młodzi architekci opracowali ponad 300 projektów skrojonych na miarę Bytomia - zlokalizowanych na terenach miasta przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

W ramach wystawy, która prezentowana była w Agorze Bytom w maju 2022 roku bytomianie mogli oglądać kilkadziesiąt projektów studentów uznanych za najbardziej inspirujące.

 

Bytom stara się o 100 mln zł na budowę centrów przesiadkowych

Bytomski projekt „Mobilna Metropolia - budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” jest jednym z kilkunastu projektów miast Metropolii wpisanych na listę projektów zintegrowanych realizujących cele Strategii Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku, która w czerwcu uzyskała już pozytywną opinię Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie możliwości współfinansowania tych projektów w ramach programu FEnIKS /Fundusze Europejskiej na Klimat, Infrastrukturę, Środowisko 2021-2027/.

Projekt złożony przez Miasto Bytom przewiduje budowę centrum przesiadkowego przy pl. Wolskiego i dwóch przystanków: w Stroszku (w rejonie ul. Strzelców Bytomskich, gdzie przeniesiona zostanie stacja kolejowa Bytom-Stroszek) i Karbiu (w rejonie przebudowywanej stacji kolejowej Bytom - Karb). Oprócz nowoczesnego centrum i przystanków przesiadkowych projekt zakłada także przebudowę istniejących układów drogowych umożliwiających dojazd do nowych obiektów, budowę chodników, przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.