Kończy się przebudowa ul. Piekarskiej w Bytomiu. W związku z tym, po 15 miesiącach intensywnych prac budowlanych, w sobotę 28 października na tory wróci tramwaj linii 38. Pasażerowie pojadą wydłużoną trasą: z przystanku Bytom Powstańców Śląskich, ulicami: Piekarską, Sądową, Powstańców Warszawskich, Moniuszki do pl. Sikorskiego. W dni robocze linię obsługiwać będzie niskopodłogowy nowoczesny tabor, natomiast w weekendy co drugi kurs „38” obsłuży uwielbiana przez bytomian - historyczna „enka”. Pierwszy kurs tramwaju linii 38 już w sobotę o godz. 4:12 z placu Sikorskiego.

- Kończy się jedna z najważniejszych inwestycji tramwajowych w Bytomiu. Lada dzień wykonawca zakończy prace wykończeniowe i rozpoczniemy procedury odbiorowe przebudowy ul. Piekarskiej - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Testy i przejazdy techniczne wypadły pozytywnie, dzięki czemu już w sobotę 28 października popularna „38” wyjedzie na tory. Tak jak deklarowaliśmy, w weekendy linię nadal będzie obsługiwała historyczna „enka”, na przemian z wygodnym niskopodłogowym tramwajem - dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Po 15 miesiącach linia tramwajowa numer „38” wraca na tory

- Cieszymy się bardzo, że to, co jeszcze niedawno było tylko planem, stało się faktem i linia nr 38 została gruntownie przebudowana. Dzięki wybudowaniu nowych połączeń torowych pasażerowie zyskają możliwość podróży bezpośrednio do i z placu Sikorskiego, czyli głównego tramwajowego węzła przesiadkowego w Bytomiu - mówi prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. Bolesław Knapik. - Cieszymy się również z nowych przystanków wiedeńskich, które powstały w ramach tej inwestycji oraz platform przystankowych na końcowym przystanku Bytom Powstańców Śląskich. To zwiększa bezpieczeństwo i komfort korzystania z tramwaju przez pasażerów - dodaje Bolesław Knapik.

Regularne kursowanie linia 38 rozpocznie od soboty 28 października. Tym samym tramwaj zastąpi kursujący w ramach komunikacji zastępczej autobus T-38.

Linię numer 38 w dni robocze będzie obsługiwał wyłącznie niskopodłogowy tramwaj Modertrans MF 11, zaś w weekendy po ul. Piekarskiej naprzemiennie będzie kursował tramwaj niskopodłogowy i historyczna „enka”. Tramwaj będzie kursował w godzinach szczytu co 20 minut, zaś wieczorami co 30 minut. Czas podróży na odcinku Bytom pl. Sikorskiego - Bytom Powstańców Śląskich będzie wynosił zaledwie 8 minut, z kolei w drodze powrotnej tramwaj pojedzie nieco dłuższą trasą z obsługą dwóch dodatkowych przystanków - Bytom Sąd i Bytom Moniuszki.

Szczegółowy rozkład jazdy z wyszczególnieniem godzin kursowania historycznej „enki” jest już dostępny na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego

  • Tramwaj linii „38” wraca na tory na ul. Piekarskiej w Bytomiu (1) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaj linii „38” wraca na tory na ul. Piekarskiej w Bytomiu (2) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaj linii „38” wraca na tory na ul. Piekarskiej w Bytomiu (3) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaj linii „38” wraca na tory na ul. Piekarskiej w Bytomiu (4) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaj linii „38” wraca na tory na ul. Piekarskiej w Bytomiu (5) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaj linii „38” wraca na tory na ul. Piekarskiej w Bytomiu (6) Autor: Hubert Klimek
  • Tramwaj linii „38” wraca na tory na ul. Piekarskiej w Bytomiu (7) Autor: Hubert Klimek

 

Wspólna inwestycja dobiega końca

Rozpoczęta 22 lipca 2022 roku przebudowa prawie 2-kilometrowego odcinka torowiska tramwajowego w ul. Piekarskiej i Sądowej dobiega końca.

Część tramwajowa inwestycji została już zakończona, zaś prace związane z przebudową układu drogowego na ul. Piekarskiej i Sądowej są już na finiszu. Wykonawca inwestycji - Eurovia SA - realizuje jeszcze ostatnie prace związane z uzupełnieniem oznakowania poziomego i pionowego, montażem urządzeń do sterowania ruchem, ławek, koszy na śmieci, wiat przystankowych. W tym tygodniu rozpoczęły się pierwsze nasadzenia drzew.

- To już kolejny nasz projekt, który z sukcesem realizujemy wspólnie z Tramwajami Śląskimi. Cieszymy się, że możemy razem realizować zadania, które jednocześnie wpisują się w misję Eurovia - chcemy realnie wpływać na poprawę jakości życia i mobilność lokalnej społeczności. Modernizacja torowiska w ulicy Piekarskiej i części ulicy Sądowej pozwoli na wydłużenie trasy linii nr 38 do placu Sikorskiego, a co za tym idzie znacząco ułatwi pasażerom dalszą podróż oraz wpłynie na lepsze skomunikowanie Śródmieścia Bytomia - mówi Ireneusz Janik, dyrektor sektora Mysłowice, Eurovia Polska S.A.

W rejonie pl. Kościuszki i ul. Sądowej trwają jeszcze ostatnie roboty związane z budową chodnika, uzupełnieniem betonowej nawierzchni torowiska oraz odbudową schodów przy Centrum Handlowym Agora. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych wykonawcę czekają jeszcze prace wykończeniowe oraz sprzątanie. Na początku listopada powinny rozpocząć się odbiory inwestycji.

- Przebudowa ul. Piekarskiej była skomplikowaną inwestycją. Nie obyło się bez niespodzianek. W trakcie realizacji prac okazało się, że trzeba zwiększyć zakres prac o dobudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prusa do ul. Żeromskiego, przebudowę kanału na odcinku ul. Sądowej, przebudowę przyłączy sieci gazowych. W trakcie prowadzonych prac wykonawca natknął się także na fragment drewnianego rurociągu z XIX wieku czy niewybuch przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich. Pomimo tych komplikacji, inwestycja zostanie zakończona w terminie określonym aneksem do umowy - mówi zastępca prezydenta Michał Bieda.

Tramwaj linii „38” wraca na tory na ul. Piekarskiej w Bytomiu

Jaki był zakres inwestycji?

W ramach inwestycji firma Eurovia SA przebudowała ul. Piekarską na odcinku od przystanku Bytom Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Sądową. Przebudową objęte zostało także torowisko w ul. Sądowej aż do skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich oraz rozjazdy tramwajowe w ul. Powstańców Warszawskich.

Wbudowane w jezdnię torowisko tramwajowe zostało wykonane w większości z prefabrykowanych płyt torowych. Wykonawca zamontował nowe słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe oraz trakcję tramwajową, wybudował platformy przystankowe - w tym przystanki wiedeńskie przy cmentarzu Mater Dolorosa. W ramach przebudowy powstały dwa nowe rozjazdy umożliwiające dojazd tramwaju z ul. Piekarskiej w ulicę Sądową i z ul. Sądowej w kierunku ul. Powstańców Warszawskich.

Przebudowa ul. Piekarskiej objęła także przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowych i teletechnicznych.

Koszt realizacji przebudowy układu drogowo-tramwajowego realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o oraz spółkę Tramwaje Śląskie SA wyniósł łącznie około 58,7 mln zł. Prace związane z przebudową części tramwajowej kosztowały 29,5 mln zł /z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi 76% wydatków kwalfikowanych/, część związana z sieciami wodno-kanalizacyjnymi - 6,2 mln zł, a roboty drogowe prawie 23 mln zł (z czego 8,5 mln zł to dofinansowanie pozyskane przez miasto z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a 8,1 mln zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Piekarska przez okres Wszystkich Świętych częściowo otwarta

Początek listopada to czas, kiedy mieszkańcy tłumnie odwiedzają cmentarze w rejonie ul. Piekarskiej. Chociaż na ulicy Piekarskiej trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, od 31 października do 3 listopada, kierowcy będą mogli przejechać ul. Piekarską na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Prusa. Odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Prusa i ul. Sądową pozostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Zachęcamy mieszkańców do tego, aby korzystali z możliwości dotarcia tramwajem linii 38 w okolice cmentarza Mater Dolorosa, cmentarza komunalnego i cmentarza przy ul. Powstańców Śląskich.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu w rejonie bytomskich cmentarzy podamy w osobnym komunikacie na www.bytom.pl oraz w mediach społecznościowych.