W niedzielę 12 listopada po godzinie 15.00 ulica Sądowa i Piekarska zostaną dopuszczone do ruchu pojazdów. Jedną z najważniejszych zmian na ul. Piekarskiej jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicami Jainty - Wrocławską, a także ograniczenia prędkości do 40km/h na całej ul. Piekarskiej z wyjątkiem odcinków, na których zastosowano ograniczenie do 30km/h.

Apelujemy do kierowców o zapoznanie się ze zmianami w organizacji ruchu, które zaczną obowiązywać od niedzielnego popołudnia.

Przypomnijmy, że w sobotę 28 października na tory wrócił tramwaj linii nr 38, który kursuje wydłużoną trasą: z przystanku Bytom Powstańców Śląskich, ulicami: Piekarską, Sądową, Powstańców Warszawskich, Moniuszki do pl. Sikorskiego. W dni robocze linię obsługuje niskopodłogowy nowoczesny tabor, natomiast w weekendy co drugi kurs „38” obsługuje historyczna „enka”.

W niedzielę 12 listopada po godz. 15.00 otwarta dla pojazdów zostanie ulica Piekarska i Sądowa, jednak wprowadzone zostaną zmiany w docelowej organizacji ruchu.

 

 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (1) Autor: Hubert Klimek
 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (2) Autor: Hubert Klimek
 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (3) Autor: Hubert Klimek
 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (4) Autor: Hubert Klimek
 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (5) Autor: Hubert Klimek
 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (6) Autor: Hubert Klimek
 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (7) Autor: Hubert Klimek
 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (8) Autor: Hubert Klimek
 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (9) Autor: Hubert Klimek
 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (10) Autor: Hubert Klimek
 • W niedzielne popołudnie 12 listopada przejedziemy już ulicą Piekarską i Sądową (11) Autor: Hubert Klimek

 

Najważniejsze zmiany w organizacji ruchu na ul. Piekarskiej i Sądowej

- wybudowana została nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Piekarskiej z ul. Powstańców Śląskich oraz wykonano modernizację sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Sądowej z ul. Powstańców Warszawskich w związku z rozbudową linii tramwajowej;

- wyznaczono nowe drogi dla rowerów, które łączyć będą okolice skrzyżowania ul. Piekarskiej - Piłsudskiego z placem Kościuszki oraz istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Wrocławskiej;

- wyznaczono nowe przejścia dla pieszych na ul. Piekarskiej oraz na jej bocznych wlotach, w rejonie skrzyżowań z ul. Powstańców Śląskich, z ul. Grottgera, z ul. Orląt Lwowskich, z ul. Prusa, a także na ul. Sądowej w rejonie skrzyżowania z placem Kościuszki i w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich;

- wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Piekarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicami Jainty - Wrocławską, a także ograniczenia tonażowe w postaci zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 5t z wyjątkami wskazanymi na tabliczce;

- wprowadzono ograniczenie prędkości do 40km/h na całej ul. Piekarskiej z wyjątkiem odcinków, na których zastosowano ograniczenie do 30km/h, tzn. na odcinkach w rejonie przystanków wiedeńskich przy cmentarzu Mater Dolorosa oraz w rejonie peronów przystankowych w pobliżu Zakładu Pogrzebowego, a także na odcinku ul. Piekarskiej od skrzyżowania Piłsudskiego w kierunku ul. Wrocławskiej;

- wprowadzono oznakowanie drogowe miejsc, w których dopuszczono postój pojazdów;

- wprowadzono podział pasów ruchu na wlotach do ul. Piekarskiej, tzn. obustronnie na wlotach ul. Powstańców Śląskich oraz na wlocie al. Legionów, a także wykonana zostanie korekta pasów ruchu na wlocie ul. Piłsudskiego do Piekarskiej, polegającej na umożliwieniu jazdy na wprost lub w prawo tylko z pasa prawego, natomiast pas lewy będzie służył tylko do skrętu w jednokierunkowy odcinek ul. Piekarskiej;

- wykonano korektę oznakowania miejsc postojowych wzdłuż ul. Sądowej w związku ze zmianą geometrii ulicy;

Prosimy kierowców o stosowanie się do zmian w oznakowaniu, związanych z wprowadzeniem docelowej zmiany organizacji ruchu na ul. Piekarskiej i Sądowej.

Jaki był zakres inwestycji?

W ramach inwestycji firma Eurovia SA przebudowała ul. Piekarską na odcinku od przystanku Bytom Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Sądową. Przebudową objęte zostało także torowisko w ul. Sądowej aż do skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich oraz rozjazdy tramwajowe w ul. Powstańców Warszawskich.

Wbudowane w jezdnię torowisko tramwajowe zostało wykonane w większości z prefabrykowanych płyt torowych. Wykonawca zamontował nowe słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe oraz trakcję tramwajową, wybudował platformy przystankowe - w tym przystanki wiedeńskie przy cmentarzu Mater Dolorosa. W ramach przebudowy powstały dwa nowe rozjazdy umożliwiające dojazd tramwaju z ul. Piekarskiej w ulicę Sądową i z ul. Sądowej w kierunku ul. Powstańców Warszawskich.

Przebudowa ul. Piekarskiej objęła także przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowych i teletechnicznych.

Koszt realizacji przebudowy układu drogowo-tramwajowego realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o oraz spółkę Tramwaje Śląskie SA wyniósł łącznie około 58,7 mln zł. Prace związane z przebudową części tramwajowej kosztowały 29,5 mln zł /z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi 76% wydatków kwalfikowanych/, część związana z sieciami wodno-kanalizacyjnymi - 6,2 mln zł, a roboty drogowe prawie 23 mln zł (z czego 8,5 mln zł to dofinansowanie pozyskane przez miasto z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a 8,1 mln zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).