Zakończyły się realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu remonty nawierzchni jezdni w Łagiewnikach przy ul. Żółkiewskiego, ulicy Miodowej w Rozbarku, Tramwajarzy oraz Cegielnianej w Śródmieściu. Z kolei na ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej trwają prace związane z przebudową dróg.

 

Bieżące remonty w centrum i dzielnicach

Na ulicy Żółkiewskiego w Łagiewnikach wyrównano jezdnię tłuczniem kamiennym, a następnie wykonano warstwę asfaltu, jak również odprowadzenie wody do rowów przydrożnych z koryt ściekowych, co ma wyeliminować zalewanie posesji leżących po południowej stronie jezdni. Z kolei na ul. Miodowej w Rozbarku wyrównano nawierzchnię jezdni tłuczniem kamiennym, a następnie wykonano warstwę asfaltu oraz ułożono krawężniki. Z kolei na ul. Cegielnianej i Tramwajarzy wykonano bieżące remonty nawierzchni jezdni.

 • Remonty nawierzchni jezdni w mieście przy ul. Miodowej, Tramwajarzy i Żółkiewskiego (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Remonty nawierzchni jezdni w mieście przy ul. Miodowej, Tramwajarzy i Żółkiewskiego (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Remonty nawierzchni jezdni w mieście przy ul. Miodowej, Tramwajarzy i Żółkiewskiego (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Remonty nawierzchni jezdni w mieście przy ul. Miodowej, Tramwajarzy i Żółkiewskiego (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Remonty nawierzchni jezdni w mieście przy ul. Miodowej, Tramwajarzy i Żółkiewskiego (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek

 

Trwa przebudowa ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej

Do połowy grudnia ze względu na dodatkowy zakres prac drogowcy przebudują nawierzchnię fragmentu ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej. To pierwszy z kluczowych odcinków tej ulicy, który za blisko 600 tys. zł zostanie wyremontowany z budżetu miasta.

Przebudowę nawierzchni ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej realizuje wyłoniona w przetargu firma ZRD Orfin z Radzionkowa. Roboty budowlane obejmują: przebudowę jezdni, zjazdów do posesji i wejść do budynków oraz chodnika. W ramach zaplanowanych prac powstanie także droga dla pieszych i rowerów, jak również wymienione zostaną studnie rewizyjne, ściekowe i teletechniczne.

Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z ułożeniem kostki integracyjnej przy przejściach dla pieszych i przystanku autobusowym oraz odtworzenie pasów zieleni przy drodze, regulacja i wymiana krawężników. To najważniejsze prace, jakie zostaną wykonane w ramach remontu ulicy Armii Krajowej w Bytomiu-Łagiewnikach od skrzyżowania z ul. Astrów do skrzyżowania z ul. Adamka. Wartość całej inwestycji to około 1,1 mln zł z czego na jej realizację miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 549 tys. zł, a wszystkie prace realizuje firma ZRD Orfin Sp. komandytowa z Radzionkowa.

Ulica Armii Krajowej to jedna z głównych dróg w Łagiewnikach, która łączy ul. Tulipanów i ul. Krzyżową. Jej remont jest konieczny ze względu na liczne spękania, dziury i nierówności w jezdni i zapadnięte włazy studzienek. Wykonawca inwestycji ma czas na wykonanie wszystkich prac do połowy grudnia 2023 roku.

Warto również dodać, że jeszcze w tym tygodniu w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg rozpocznie się remont jezdni ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Krzyżowej. Prace będą prowadzone w zależności od panujących warunków atmosferycznych, a ich zakończenie robót na tym odcinku jest planowane do 24 listopada. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

 • Trwa przebudowa ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej (1) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej (2) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej (3) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej (4) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej (5) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek
 • Trwa przebudowa ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej (6) Autor: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Hubert Klimek