Zły stan techniczny jest powodem zaplanowanej na przyszły rok przebudowy wiaduktu drogowego na ul. Zabrzańską w rejonie ul. Wytrwałych. Na przełomie wiosny i lata przyszłego roku część konstrukcji wiaduktu znajdującego się na drodze łączącej Bytom z Zabrzem zostanie rozebrana, wybudowane zostaną fragmenty nowego przęsła oraz nowa nawierzchnia jezdni i chodnika. Miejski Zarząd Dróg i Mostów zawarł umowę z wykonawcą na realizację wartych 2,2 mln zł prac.

- Z wiaduktu drogowego na ul. Zabrzańskiej w Bytomiu - Bobrku korzystają codzienne setki samochodów, a także autobusy komunikacji miejskiej dowożące pasażerów do Rudy Śląskiej oraz dzielnic naszego miasta - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Inwestycja została podzielona na dwie części. Wykonawca najpierw będzie musiał opracować dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne decyzje, a następnie będzie mógł przystąpić do robót budowlanych - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Inwestycja przewidziana na 12 miesięcy

Zgodnie z podpisaną umową z firmą PRIMOST Południe Sp. z o.o. z Będzina, wykonawca będzie miał rok na realizację całej inwestycji, która zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich trwający 5 miesięcy przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę. W drugim etapie trwającym 7 miesięcy wykonawca po wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu rozpocznie roboty budowlane polegające na rozbiórce fragmentu konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz chodnika, budowie przęseł wiaduktu i wykonaniu nawierzchni jezdni oraz chodnika, a także naprawie elementów wyposażenia wiaduktu.

W takcie przebudowy wiaduktu, będzie utrzymany ruch pieszy, samochodowy oraz tramwajowy.

 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (2) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (3) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (4) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (5) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (6) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (7) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (8) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (9) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (10) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (11) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (12) Autor: Hubert Klimek
 • W przyszłym roku przebudowa wiaduktu na ul. Zabrzańskiej (13) Autor: Hubert Klimek

 

 Przebudowa wiaduktu sfinansowana ze środków budżetu miasta


Inwestycja w całości realizowana będzie z budżetu miasta, a jej całkowity koszt wyniesie 2 mln 184 tys. zł. Oferty na przebudowę wiaduktu złożyło aż siedem firm budowlanych z całej Polski, które zainteresowane były realizacją tego przedsięwzięcia. Spośród wszystkich ofert wybrana została najkorzystniejsza, jaką przedstawiło przedsiębiorstwo PRIMOST Południe Sp. z o.o.