W przyszłym roku chodniki przy ulicach: Łużyckiej, Królowej Jadwigi, św. Piotra i Fałata zostaną przebudowane. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu podpisał dwie umowy warte łącznie prawie 1 mln zł na realizację inwestycji w Śródmieściu, Rozbarku i Łagiewnikach.

- Mieszkańcy często zwracają uwagę na konieczność przebudowy chodników. Staramy się na bieżąco realizować prace w miejscach, o których bytomianie informują nas podczas spotkań w dzielnicach - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.


Jaki będzie zakres inwestycji?

W ramach zadania przebudowane zostaną dwa chodniki w Śródmieściu: przy ul. Fałata na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Woźniaka /numery parzyste/ oraz Łużyckiej na odcinku od ul. Olimpijskiej do budynku nr 3 przy ul. Łużyckiej, a także w Łagiewnikach przy ul. św. Piotra na odcinku od ul. Cyryla i Metodego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej i ul. Tulipanów oraz w Rozbarku przy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od budynku przy nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi do pl. św. Barbary.

Przebudowa wszystkich chodników obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie koryta, podbudowy z tłucznia kamiennego, a następnie regulację studzienek telekomunikacyjnych oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

 

  • Chodnik przy ul. Fałata na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Woźniaka /numery parzyste/ zostanie przebudowany (2) Autor: Hubert Klimek
  • Chodnik przy ul. Fałata na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Woźniaka /numery parzyste/ zostanie przebudowany (3) Autor: Hubert Klimek
  • Chodnik przy ul. Fałata na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Woźniaka /numery parzyste/ zostanie przebudowany (4) Autor: Hubert Klimek
  • Chodnik przy ul. Fałata na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Woźniaka /numery parzyste/ zostanie przebudowany (5) Autor: Hubert Klimek
  • Chodnik przy ul. Fałata na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Woźniaka /numery parzyste/ zostanie przebudowany (6) Autor: Hubert Klimek
  • Chodnik przy ul. Fałata na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Woźniaka /numery parzyste/ zostanie przebudowany (7) Autor: Hubert Klimek

 

8 miesięcy na realizację wszystkich inwestycji

Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca inwestycji - firma „AQUAMER” z Bytomia będzie miała 8 miesięcy na realizację wszystkich robót, co oznacza, że inwestycja powinna zakończyć się latem 2024 roku. Na realizację prac pozyskaliśmy 782 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.