Nowa Kolonia Robotnicza w Bobrku to osiedle wybudowane dla pracowników Huty Julia na początku XX wieku. W tym roku na nowo zagospodarowane zostały tam przestrzenie pomiędzy budynkami. To łącznie ponad 33 tys. mkw. odnowionych w ramach unijnego projektu przestrzeni pomiędzy ulicami Żwirową, Pawła Stalmacha, Karola Jochymczyka, Karola Olszewskiego i Piotra Czajkowskiego.

Wpisane do rejestru zabytków osiedle robotnicze tzw. Nowa Kolonia Robotnicza jest jednym z przykładów dobrze zachowanej kolonii patronackiej z początku XX wieku. Ze swoją zwartą zabudową stanowi istotne kulturowe i architektoniczne dziedzictwo.

Jednak podobnie jak w przypadku zrewitalizowanej Kolonii Zgorzelec, ważne dla projektantów było, aby zachować unikatowy charakter tej zabudowy, ale przede wszystkim poprawić komfort życia mieszkańców i nie traktować miejsca jak skansenu.

Inwestycja, którą zrealizowała firma General Development Sp. z o.o polegała na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych, w tym wykonaniu nowych chodników, placów zabaw czy wiat śmietnikowych.

- W proces ten od początku zaangażowani byli sami mieszkańcy dzielnicy, którzy podczas spotkań konsultacyjnych przedstawiali swoje koncepcje. Z uwagi na zabytkowy charakter dzielnicy, projekt był konsultowany i opiniowany przez Wojewódzką Konserwator Zabytków, co przyniosło bardzo dobre efekty - mówi Agnieszka Grzona, kierowniczka Działu Inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

 

Kwartały przestrzeni półprywatnych


Projekt zagospodarowania koncentrował się więc na polepszeniu jakości przestrzeni, która znajduje się pomiędzy budynkami. Wydzielonych zostało dziesięć poszczególnych obszarów. Każdy z nich został odpowiednio uporządkowany i zorganizowany.

W kwartałach przestrzeni półprywatnych, zdemonotwne zostały stare murki ceglane, a następnie wymurowane zostały nowe. W niezagospodarowanych dotąd zakątkach pojawiły się ławki, urządzenia dla dzieci i młodzieży, nowe nasadzenia zieleni oraz chodniki i wiaty śmietnikowe.

 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (2) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (3) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (4) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (5) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (6) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (7) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (8) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (9) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (10) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (11) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (12) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (13) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (14) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (15) Autor: Hubert Klimek
 • Rewitalizacja Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku (16) Autor: Hubert Klimek