Przy wjazdach na ul. Dworcową zostały zamontowane sygnalizatory świetlne. To dodatkowe usprawnienie, dzięki któremu upoważnieni do wjazdu na ul. Dworcową kierowcy będą mieli pewność, że pneumatyczne słupki zostały całkowicie opuszczone i że można bez przeszkód nad nimi przejechać.

O dodatkowe oznaczenie możliwości wjazdu na ul. Dworcową prosili mieszkańcy. Po kilku incydentach, w trakcie których kierowcy próbowali przejechać nad podnoszącymi się słupkami pneumatycznymi, Miejski Zarząd Dróg i Mostów wprowadził kilka dodatkowych usprawnień systemu ograniczającego wjazd na ul. Dworcową.

- Dzięki rozbudowie pętli indukcyjnych i niezbędnym korektom systemu monitoringu, system będzie jeszcze sprawniej wykrywał pojazdy uprawnione do wjazdu na ul. Dworcową - mówi Agnieszka Grzona, kierowniczka Działu Inwestycji MZDiM.

Wykonawca przebudowy ul. Dworcowej zamontował także cztery sygnalizatory świetlne, które poinformują o możliwości wjazdu na deptak. Dwa z nich zostały zamontowane od strony ulicy Moniuszki, a dwa pozostałe od strony pl. Kościuszki i pl. Wolskiego.

Jak działa sygnalizacja?

Nowe sygnalizatory działają tak samo, jak każda sygnalizacja świetlna. Kierowcy mogą przejechać jedynie na świetle zielonym, które oznacza, że słupki ograniczające wjazd na ul. Dworcową zostały całkowicie opuszczone. Kiedy słupki zaczynają się podnosić, wówczas sygnalizatory emitują ostrzegawcze światło żółte. Czerwone światło oznacza natomiast, że słupki są całkowicie podniesione i nie można przejechać.

Sygnalizator świetlny na ul. Dworcowej

 

- Prosimy, by kierujący, nie próbowali przejeżdżać „na drugiego”, za upoważnionym do wjazdu samochodem. Jeśli kierowca nie ma identyfikatora, a z jakiegoś powodu chce wjechać na ul. Dworcową, prosimy, by najpierw skontaktował się ze Strażą Miejską przez interkom - mówi Wojciech Nowak, komendant Straży Miejskiej.

Zasady poruszania się ul. Dworcową

Ulica Dworcowa po przebudowie jest ulicą jednokierunkową, a wjazd samochodem na nią jest możliwy wyłącznie od strony ulicy Moniuszki. Wjazd na Dworcową został ograniczony za pomocą pneumatycznych słupków. Słupki opuszczają się automatycznie dzięki systemowi detekcji tablic rejestracyjnych.

Zgodnie z Regulaminem na ulicę Dworcową mogą wjeżdżać mieszkańcy tej ulicy, a także użytkownicy garaży lub miejsc postojowych położonych na terenie znajdujących się tam nieruchomości na podstawie identyfikatora. Wjazd do strefy objętej zakazem jest możliwy dla innych pojazdów, m.in. służb ratunkowych, służb miejskich, ochrony, pojazdów technicznych obsługujących sieci naziemne i podziemne w przypadku awarii oraz taksówek.

Na ulicę Dworcową mogą także wjechać samochody zaopatrzenia do 3,5 t w godzinach od 6:00 do 10:30. Dla kurierów Miejski Zarząd Dróg i Mostów przygotował koperty od strony ulicy Moniuszki.

Oprócz tego, dzięki zainstalowaniu interkomu osoby nieposiadające stosownych zaświadczeń - m.in. kierowcy taksówek, pojazdów służb technicznych mogą kontaktować się z operatorem systemu, aby uzyskać zgodę na wjazd na ul. Dworcową.