Od czwartku 28 grudnia wjazd na ul. Józefczaka od strony pl. Kościuszki będzie zamknięty. Mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli dojechać do swoich posesji na ul. Józefczaka od strony skrzyżowania z ul. Piastów Bytomskich - na tym odcinku drogi będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Powodem zmian w organizacji ruchu jest modernizacja ciepłociągu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Na czas realizowanych robót związanych z modernizacją ciepłociągu na odcinku od ul. Piastów Bytomskich do pl. Kościuszki zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, a wjazd zostanie oznakowany jako droga bez przejazdu. Ponadto na tym odcinku drogi wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się - dzięki temu na ul. Józefczaka zostanie zachowana przejezdność.

Na czas realizowanych robót wprowadzone zostaną objazdy od strony ul. Katowickiej umożliwiające dojazd do posesji znajdujących się przy ul. Józefczaka.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.