Zakończył się warty 1,1 mln zł remont półkilometrowego odcinka ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Astrów do skrzyżowania z ul. Adamka w Łagiewnikach. Remont objął modernizację nawierzchni jezdni i chodników wraz z ułożeniem kostki integracyjnej przy przejściach dla pieszych i przystanku autobusowym, a także odtworzenie pasów zieleni przy drodze oraz wymianę krawężników.

- Sukcesywnie remontujemy drogi w całym mieście. W Łagiewnikach zakończyliśmy remont 500-metrowego odcinka ulicy Armii Krajowej, który zrealizowaliśmy przy udziale środków zewnętrznych. To jednak nie koniec remontów w tej dzielnicy. W 2024 roku rozpoczniemy przebudowę ulicy Cyryla i Metodego - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Wykonawca inwestycji przy sprzyjających warunkach atmosferycznych odtworzy jeszcze oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych oraz w rejonie przystanku autobusowego Łagiewniki Adamka.

Remont konieczny ze względu na zły stan drogi

Ulica Armii Krajowej to jedna z głównych dróg w Łagiewnikach, która łączy ul. Tulipanów z ul. Krzyżową. Jej remont był konieczny ze względu na liczne spękania, dziury i nierówności w jezdni, a także zapadnięte włazy studzienek. Na remont ul. Armii Krajowej pozyskaliśmy 549 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach zakończony (1) Autor: Hubert Klimek
  • Remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach zakończony (2) Autor: Hubert Klimek
  • Remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach zakończony (3) Autor: Hubert Klimek
  • Remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach zakończony (4) Autor: Hubert Klimek
  • Remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach zakończony (5) Autor: Hubert Klimek
  • Remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach zakończony (6) Autor: Hubert Klimek
  • Remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach zakończony (7) Autor: Hubert Klimek
  • Remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach zakończony (8) Autor: Hubert Klimek
  • Remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach zakończony (9) Autor: Hubert Klimek
  • Remont 500-metrowego odcinka ul. Armii Krajowej w Łagiewnikach zakończony (10) Autor: Hubert Klimek

 

Cyryla i Metodego. To kolejna ulica w Łagiewnikach do przebudowy

Na ulicy Cyryla i Metodego w Łagiewnikach przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów, wybudowana i przebudowana kanalizacja sanitarna, deszczowa, a także sieć oświetlenia ulicznego oraz przebudowane i zabezpieczone sieci elektroenergetyczne oraz teletechniczne.

Inwestycja wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego zostanie przeprowadzona na całej długości ulicy wynoszącej ok. 1,7 km. Śródki na realizację tej inwestycji miasto pozyskało z Rządowego Programu Polski Ład, a jej realizacja jest planowana w tym roku.