Na 15 skrzyżowaniach drogowo-tramwajowych w Bytomiu rozbudowana została sygnalizacja świetlna. To oznacza, że jadące z Bytomia w kierunku Katowic, Stroszka czy Świętochłowic tramwaje będą miały priorytet na przejeździe, a pasażerowie szybciej dojadą do celu. Inwestycja kosztowała 1 mln 434 tys. zł i w całości została sfinansowania dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- W 2023 roku zmodernizowane zostały torowiska tramwajowe w ul. Piekarskiej i Sądowej i linia tramwajowa łącząca Śródmieście ze Stroszkiem - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - Teraz dzięki zakończonym pracom związanym z budową nowych oraz rozbudową istniejących sygnalizacji świetlnych w centrum, Rozbarku, Łagiewnikach i Stroszku linie tramwajowe obsługujące te dzielnice będą miały priorytet na przejazdach drogowo-tramwajowych. Dzięki czemu skróci się czas ich przejazdu dla pasażerów komunikacji publicznej - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Priorytet dla tramwaju na kilkunastu skrzyżowaniach w Bytomiu

Pozyskane przez miasto dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii umożliwiło rozbudowanie sygnalizacji świetlnej na 15 skrzyżowaniach w Rozbarku, Łagiewnikach, Stroszku oraz centrum.

Dla linii tramwajowej nr 19 rozbudowana została sygnalizacja oraz skonfigurowane zostały sterowniki sygnalizacji świetlnej. Prace zrealizowano aż na 8 skrzyżowaniach: Strzelców Bytomskich w rejonie ZG „Eko Plus”, Strzelców Bytomskich w rejonie drogi osiedlowej, Strzelców Bytomskich - pl. Żeromskiego, Strzelców Bytomskich w rejonie ul. Sikorskiego, Strzelców Bytomskich - Narutowicza, Strzelców Bytomskich - Szymały, Strzelców Bytomskich - Wojciechowskiego oraz Strzelców Bytomskich - Długa - Władysława Łokietka. Dla linii tramwajowej nr 7 wykonawca rozbudował sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Miarki i Jagiellońskiej, Zabrzańskiej, Łagiewnickiej oraz ul. Świętochłowickiej, Fabrycznej i Ludowej, a także Świętochłowickiej, Ostatniej i św. Piotra. Z kolei dla linii nr 6 są to skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Reja, skrzyżowanie ul. Chorzowskiej, Miarki, Siemianowickiej i Witczaka oraz Chorzowskiej w rejonie Media Markt, zaś w rejonie przejazdu drogowo-tramwajowego na ul. Pszczyńskiej w Rozbarku powstała nowa sygnalizacja świetlna.

  • Dzięki rozbudowie sygnalizacji tramwaje linii nr 6, 7 i 19 pojadą szybciej (2) Autor: Hubert Klimek
  • Dzięki rozbudowie sygnalizacji tramwaje linii nr 6, 7 i 19 pojadą szybciej (3) Autor: Hubert Klimek
  • Dzięki rozbudowie sygnalizacji tramwaje linii nr 6, 7 i 19 pojadą szybciej (4) Autor: Hubert Klimek
  • Dzięki rozbudowie sygnalizacji tramwaje linii nr 6, 7 i 19 pojadą szybciej (5) Autor: Hubert Klimek
  • Dzięki rozbudowie sygnalizacji tramwaje linii nr 6, 7 i 19 pojadą szybciej (6) Autor: Hubert Klimek

W ramach projektu wykonawca inwestycji - firma ZIR W. Sylwestrzak i sp. j. z Bytomia zrealizowała roboty instalacyjne i informatyczne, w tym m.in.: zmieniła konfigurację sterowników sygnalizacji, rozbudowała systemy detekcji z uwzględnieniem dodatkowych pętli indukcyjnych. Wprowadzone zmiany na 15 skrzyżowaniach w naszym mieście umożliwią optymalizację programu sygnalizacji świetlnej, dzięki czemu tramwaj będzie miał priorytet przy przejeździe przez skrzyżowania.

Przebudowa trzech skrzyżowań kluczowa dla nadania priorytetu tramwajom

W ramach całego projektu nadania priorytetu tramwajom na linii nr 6 i 19 przebudowane zostaną również trzy ważne skrzyżowania w centrum, Stroszku i Rozbarku. Na razie wykonana została dokumentacja projektowa oraz pozyskane niezbędne decyzje administracyjne związane z przebudową trzech skrzyżowań: ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka i ul. Wrocławskiej z ul. Łużycką dla linii nr 6 oraz skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich i Narutowicza w Stroszku dla linii nr 19.

Umowa na realizację tego przedsięwzięcia opiewa na ponad 503 tys. zł z czego prawie 384 tys. zł to pozyskane przez gminę dofinansowanie również z Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.

Zakres prac, jakie będą musiały zostać przeprowadzone, aby upłynnić przejazd tramwajów przez skrzyżowania obejmą m.in.: poszerzenie jezdni, przestawienie słupów oświetleniowych oraz przebudowę lub zabezpieczenie sieci sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, elektroenergetycznej i wodociągowej.

Łącznie miasto na realizację wszystkich projektów pozyskało z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii ponad 1,8 mln zł.

Zadania realizowane w ramach dotacji:

1. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T6 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajów i budowa nowej sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym na ulicy Pszczyńskiej w Bytomiu";
2. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu";
3. Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu";
4. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu”;
5. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu”;
6. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich - Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu".

Zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach wykonanej przez GZM „Wielowariantowej Koncepcji Optymalizacji Ruchu Tramwajowego obejmującego trzy linie tramwajowe funkcjonujące na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przebiegające przez miasta Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice i Sosnowiec tj. T6, T7 i T15”.

Logo GZM