Zakończyła się warta ponad 676 tys. zł przebudowa pierwszego z odcinków ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Piekarską. Jeszcze w pierwszej połowie 2024 roku rozpocznie się przebudowa kolejnego fragmentu ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego (DK94) wraz z budową zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego. Inwestycja ta warta będzie prawie 45 mln i jej realizacja potrwa do końca 2025 roku.

- Ulica Piłsudskiego to jedna z najważniejszych dróg w mieście, przez którą przebiega w części DK94. Przebudowa tej drogi wraz z budową zbiornika retencyjnego ma na celu zapobieganie powstawaniu podtopień, które od wielu lat stanowią problem tej ulicy w czasie ulew - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Przebudowa jezdni, chodników i powstanie drogi dla pieszych i rowerów

Przebudowę ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Piekarską realizowała firma ZRD Orfin z Radzionkowa, która wykonała przebudowę jezdni, zjazdów do posesji i wejść do budynków oraz chodnika. W ramach zaplanowanych prac powstała także droga dla pieszych i rowerów, jak również wymienione zostały studnie rewizyjne, ściekowe i teletechniczne.

Inwestycja zrealizowana została w całości ze środków pochodzących z budżetu miasta.

  • Ulica Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej przebudowana (1) Autor: Hubert Klimek
  • Ulica Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej przebudowana (2) Autor: Hubert Klimek
  • Ulica Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej przebudowana (3) Autor: Hubert Klimek
  • Ulica Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej przebudowana (4) Autor: Hubert Klimek
  • Ulica Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego do ul. Piekarskiej przebudowana (5) Autor: Hubert Klimek


Trwa opracowanie dokumentacji technicznej odcinka od ul. Matejki do ul. Chrobrego

W listopadzie 2022 roku zostały podpisane umowy pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym oraz konsorcjum firm: MT-ECO Sp. z o.o. z Imielina i JUSTMAR Turczyński Marcin z Chełma Śląskiego na przebudowę dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego. Inwestycja pozwoli ograniczyć problem zalewania ul. Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów. Na realizację wartej prawie 45 mln zł inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Logo Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Zgodnie z umową, wykonawca ma 36 miesięcy na realizację całej inwestycji, co oznacza, że powinna się ona zakończyć do końca 2025 roku. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej, która po akceptacji gminy umożliwi staranie się wykonawcy o niezbędne pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. Następnie wykonawca przystąpi do realizacji prac obejmujących przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego oraz układu drogowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego. Inwestycja obejmie również przebudowę tych skrzyżowań i ulicy Matejki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej oraz budowę sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Piłsudskiego-Matejki.

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu” będzie realizowana ze środków budżetu miasta oraz z dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 30 mln zł. Z kolei łączny koszt tej inwestycji to 44 mln 948 tys. 505 zł - z czego zakres Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obejmuje kwotę 41 mln 148 tys. 659 zł, zaś BPK Sp. z o.o. - 3 mln 799 tys. 845 zł.