Od poniedziałku 12 lutego na wiadukcie na ul. Zabrzańskiej w Bytomiu-Bobrku zostało wprowadzone obustronne zawężenie jezdni. Zmiana organizacji ruchu została wprowadzona ze względu na zły stan techniczny wiaduktu, który już na przełomie wiosny i lata zostanie przebudowany.

Obecnie wykonawca inwestycji opracowuje dokumentacją projektową, a po jej zatwierdzeniu i uzyskaniu niezbędnych decyzji, rozpocznie realizację prac budowlanych.

Celem poprawy bezpieczeństwa, wprowadzono obustronne zwężenia jezdni na wiadukcie, a także pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów od strony Szombierek.

W związku z wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu na wiadukcie zamknięta została możliwość wyjazdu z ul. Czajkowskiego w stronę ul. Zabrzańskiej. Kierowcy jadący od strony Karbia do Szombierek proszeni są o korzystanie z objazdu ul. Konstytucji do skrzyżowania z ul. Zabrzańską. Zmiany wprowadzono również w rejonie ul. Ustronie. Wjazdy i wyjazd z tej ulicy przy wiadukcie został zamknięty. Kierowcy jadący od strony ul. Ustronie do ul. Zabrzańskiej mogą korzystać z łącznika między ul. Ustronie i ul. Zabrzańską lub kierować się w stronę ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Zabrzańskiej.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.