Pozimowe dziury już wkrótce znikną z al. Jana Pawła II oraz ulic: Woźniaka, Chrobrego, św. Piotra, Tulipanów, Racjonalizatorów, Felińskiego, Żołnierskiej oraz Gombrowicza, gdzie od 15 lutego kontynuowane będą roboty drogowe związane z remontem nawierzchni jezdni asfaltem lanym.

W pierwszej kolejności zabezpieczone zostaną ubytki na drogach krajowych i wojewódzkich oraz najbardziej uczęszczanych drogach w naszym mieście. Na pierwszy etap remontów nawierzchni jezdni asfaltem lanym miasto przeznaczyło na początek 251 tys. zł.

Dodatnia temperatura sprzyja prowadzeniu prac drogowych

W pierwszej kolejności doraźne remonty ubytków w nawierzchni dróg realizowane będą na głównych szlakach komunikacyjnych w Bytomiu. Warunki atmosferyczne sprzyjają rozpoczęciu prac, które realizuje Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Aquamer” z Bytomia.

O kolejnych remontach nawierzchni jezdni będziemy informować na bieżąco.