Rusza długo oczekiwana przez mieszkańców Stroszka przebudowa ulicy Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Narutowicza i Wojciechowskiego. W pierwszym etapie prac wykonawca rozpocznie budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Spółdzielców. Na czas prowadzonych robót część drogi zostanie zamknięta i wprowadzone zostaną objazdy. Zmieni się również trasa komunikacji autobusowej linii nr 73, 158 i 167.

– W ramach całej inwestycji, która zgodnie z planem zrealizowana zostanie w tym roku, wykonawca przebuduje jezdnię, chodniki, miejsca postojowe, a także zatokę autobusową oraz zjazdy do dróg osiedlowych – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. – Przebudowa drogi została podzielona na etapy, dlatego konieczne będzie wprowadzenie objazdów dla kierowców, a także zmiana trasy kursowania linii autobusowych kursujących ulicą Tysiąclecia – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Jakie zmiany czekają kierowców od 21 lutego?

W pierwszym etapie przebudowy ul. Tysiąclecia wykonawca wybuduje kanalizację sanitarną w pasie drogowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Spółdzielców. Roboty rozpoczną się od środy 21 lutego na odcinku od budynku przy ul. Tysiąclecia 29 do budynku przy ul. Tysiąclecia 27, w związku z czym konieczne będzie zamknięcie tego odcinka ulicy i wprowadzenie zmian w organizacji ruchu:

 • dla kierowców, którzy chcieliby dojechać od strony skrzyżowania ulic Tysiąclecia i Legnickiej do ul. Spółdzielców zostanie wprowadzony objazd ulicami: Legnicką – Rydza-Śmigłego – Komisji Edukacji Narodowej – Wojciechowskiego – Rydza-Śmigłego – Spółdzielców

 Rusza przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku

 • na odcinku od skrzyżowania ulic Legnickiej i Tysiąclecia do budynku przy ul. Tysiąclecia 29 wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie pojazdów budowy, służb miejskich oraz dojazdu do posesji;
 • na odcinku od skrzyżowania ul. Tysiąclecia i ul. Spółdzielców do budynku przy ul. Tysiąclecia 25 wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie pojazdów budowy, służb miejskich oraz dojazdu do posesji.

Uwaga! Na dwukierunkowych odcinkach ulicy Tysiąclecia zostanie wprowadzony również zakaz zatrzymywania się po północnej stronie ulicy, zaś na całym odcinku ulicy Tysiąclecia ograniczenie prędkości do 30 km/h. Na czas robót drogowych tymczasowo zlikwidowane zostanie także przejście dla pieszych w rejonie prac budowlanych.

 • Rusza przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku (1) Autor: Hubert Klimek
 • Rusza przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku (2) Autor: Hubert Klimek
 • Rusza przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku (3) Autor: Hubert Klimek
 • Rusza przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku (4) Autor: Hubert Klimek
 • Rusza przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku (5) Autor: Hubert Klimek
 • Rusza przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku (6) Autor: Hubert Klimek
 • Rusza przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku (7) Autor: Hubert Klimek
 • Rusza przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku (8) Autor: Hubert Klimek

Zmiany w kursowaniu komunikacji autobusowej linii nr 73, 158 i 167

Na czas przebudowy ulicy Tysiąclecia zmieniona zostanie także trasa kursowania linii autobusowych nr: 73 /linia łącząca Stroszek z Radzionkowem i Piekarami Śląskimi/, 158 /linia łącząca Stroszek z Suchą Góra i Tarnowskimi Górami/ oraz 167 /linia okrężna łącząca kilka bytomskich dzielnic/:

 • autobusy linii nr 73 będą kursowały jednokierunkowo po trasie objazdowej od ul. Strzelców Bytomskich ulicami: Narutowicza i Wojciechowskiego do ul. Strzelców Bytomskich. Linia nr 73 nie będzie obsługiwała przystanków „Bytom Stroszek Osiedle”, „Bytom Stroszek Zajezdnia” oraz „Bytom Stroszek Tysiąclecia” i „Bytom Stroszek Poczta”. Dla linii nr 73 wprowadzony zostanie tymczasowy przystanek przy ul. Wojciechowskiego 11c w rejonie skrzyżowania z ul. Narutowicza, jak również włączony do obsługi zostanie przystanek „Stroszek Osiedle” przy ul. Strzelców Bytomskich;
 • autobusy linii nr 158 będą natomiast kursowały w obydwu kierunkach ulicami Strzelców Bytomskich i Łokietka z wykorzystaniem tymczasowych przystanków przy ul. Łokietka w rejonie skrzyżowania z ul. Legnicką oraz przed skrzyżowaniem z ul. Strzelców Bytomskich w rejonie budynku przy ul. Łokietka 5a,5b,5c;
 • autobusy linii nr 167 w kursach z Miechowic do Szombierek przez Stroszek będą kursowały z pominięciem przystanków „Stroszek Zajezdnia”, „Stroszek Tysiąclecia”, „Stroszek Poczta” i „Stroszek Wojciechowskiego”. Do obsługi zostaną natomiast włączone przystanki „Stroszek Zajezdnia” i „Stroszek Osiedle” przy ul. Strzelców Bytomskich
 • autobusy linii nr 167 w kursach w relacji Szombierki – Stroszek od strony ul. Strzelców Bytomskich będą kursowały ulicami Narutowicza i Wojciechowskiego bez obsługi przystanków „Stroszek Narutowicza”, „Stroszek Osiedle”, „Stroszek Zajezdnia”, „Stroszek Tysiąclecia” oraz „Stroszek Poczta”. Do obsługi zostanie włączony tymczasowy przystanek przy ul. Wojciechowskiego 11c w rejonie skrzyżowania z ul. Narutowicza, który dla tej relacji będzie przystankiem końcowym i początkowym.


Jaki będzie zakres przebudowy ul. Tysiąclecia?

Ulica Tysiąclecia to jedna z głównych dróg w Stroszku łącząca ulicę Legnicką z ul. Narutowicza i Wojciechowskiego. Droga zapewnia dojazd do osiedla i instytucji publicznych: szkoły, przychodni oraz placówki pocztowej. Kursują nią linie autobusowe łączące Stroszek z Tarnowskimi Górami, Piekarami Śląskimi oraz innymi dzielnicami Bytomia. Przebudowa ul. Tysiąclecia jest konieczna ze względu na liczne spękania i nierówności oraz ubytki w nawierzchni jezdni, które mają wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców oraz pasażerów komunikacji autobusowej.

Zakres inwestycji na ul. Tysiąclecia obejmuje nie tylko przebudowę prawie 950-metrowego odcinka jezdni, chodników, krawężników, obrzeży i miejsc postojowych, ale także regulację studzienek. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostaną miejsca postojowe, zatoka autobusowa oraz zjazdy do dróg osiedlowych krzyżujących się z ul. Tysiąclecia. MZDiM zaplanował też nowe nasadzenia drzew i zieleńce.

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca inwestycji – firma INFRAX Sp. z o.o. z Bojszów będzie miała 10 miesięcy na realizację wszystkich robót, co oznacza, że inwestycja powinna zakończyć się jesienią 2024 roku.

Wartość inwestycji to ponad 3,2 mln zł, z czego 683 tys. zł to pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.