Prawie 1,5 mln zł przeznaczy dodatkowo Miejski Zarząd Dróg i Mostów na remonty dróg. W tym tygodniu ekipy remontowe pojawiły się na ulicy Strzelców Bytomskich (DK11), gdzie rozpoczęły się pozimowe remonty nawierzchni jezdni. W kolejnych tygodniach drogowcy będą prowadzić prace na drogach krajowych, powiatowych i gminnych.

 

Rozpoczynają się remonty dróg w mieście


– Zawarta z wykonawcą umowa została tak skonstruowana, by w razie potrzeb móc rozszerzyć zakres prac remontowych. Jeżeli okaże się, że środki te są niewystarczające, dzięki zapisom w postępowaniu przetargowym, będziemy mogli zwiększyć tę kwotę i dokończyć remonty tych dróg, gdzie wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych powstały ubytki w jezdni – mówi Przemysław Wrona, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Zmienne warunki atmosferyczne wpływają na stan nawierzchni jezdni

Wykruszenia, ubytki na powierzchni jezdni oraz powstające spękania warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, to najbardziej widoczne skutki działania wody i mrozu. Niekorzystnie na stan nawierzchni dróg wpływają zwłaszcza zmienne warunki atmosferyczne, m.in. opady deszczu, deszczu ze śniegiem i dodatnia temperatura w dzień oraz ujemna w nocy. Woda, która dostaje się w głąb nawierzchni jezdni zamarza i rozsadza fragmenty nawierzchni.

Na niszczenie nawierzchni jezdni wpływają również awarie uzbrojenia podziemnego czy wzrost natężenia ruchu samochodów osobowych i ciężarowych.

Jak zabezpieczane i remontowane są dziury w jezdni?

Pozimowe usuwanie dziur w jezdni Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu rozpoczął już w styczniu od remontów nawierzchni jezdni asfaltem lanym, na które zaplanowano około 251 tys. zł. Do tej pory prace wykonano m.in. na ulicach: Chorzowskiej, al. Jana Pawła II, Żołnierskiej, Ptakowickiej, Suchogórskiej, Gombrowicza, Frenzla. Arki Bożka, Sokoła, Woźniaka, Prusa, Chrobrego, św. Piotra, Tulipanów, Racjonalizatorów, Felińskiego, Frycza Modrzewskiego, Pułaskiego, Siemianowickiej, Orzegowskiej, Zabrzańskiej, Witczaka, Piłsudskiego, Kwietniewskiego, Strzelców Bytomskich, Łużyckiej, Kędzierzyńskiej, Zabrzańskiej, Orzegowskiej, Konstytucji oraz Stara Cynkownia.

Teraz dzięki podpisaniu kolejnej umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg za prawie 1,5 mln zł firma Silesia Invest Sp. z o.o. sp. k. z Gliwic rozpoczęła dzisiaj 7 marca pozimowe remonty jezdni, które obejmą: remont cząstkowy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, frezowanie nawierzchni, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz ręczne i mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej.

Wykonawca rozpoczął w ramach pierwszego etapu remont ul. Strzelców Bytomskich (DK11) na odcinku od granicy z Tarnowskimi Górami do skrzyżowania z ul. 9-go Maja w Suchej Górze. Od poniedziałku 11 marca rozpocznie się remont całego odcinka ulicy Kruczej oraz ulicy Gwareckiej od ul. Sandomierskiej do wysokości wyremontowanego w 2022 odcinka ul. Gwareckiej.

Służby drogowe monitorują stan dróg

Stan nawierzchni dróg na bieżąco monitorują pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w ramach objazdów dróg. Pracownicy MZDiM-u reagują również na zgłoszenia służb miejskich oraz mieszkańców. Warto dodać, że w pierwszej kolejności remontowane są drogi krajowe, powiatowe i gminne najbardziej uczęszczane przez kierowców oraz komunikację autobusową.

O kolejnych pozimowych remontach dróg będziemy informować za pośrednictwem strony www.bytom.pl oraz miejskich kanałach społecznościowych.