Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego w Łagiewnikach, budowa ulicy Wiejskiej w Suchej Górze, budowa i odwodnienie dróg w rejonie domków fińskich w Miechowicach, modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2, kompleksowy remont basenu w Szkole Podstawowej nr 28 w Łagiewnikach oraz modernizacja czterech łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Miechowicach. To sześć inwestycji, na które Bytom pozyskał 7,9 mln zł dofinansowania z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Dzięki temu dofinansowaniu możemy zdynamizować prace nad realizowanymi inwestycjami. Część z nich to inwestycje, na które już pozyskaliśmy pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład, czyli przebudowa ul. Cyryla i Metodego, budowa ul. Wiejskiej oraz przebudowa dróg w rejonie domków fińskich w Miechowicach – mówi Michał Bieda, pierwszy zastępca prezydenta Bytomia.

Miliony pozyskane na inwestycje drogowe

Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego, Wiejskiej, 8 Marca, Leszczynowej, Olchowej, Świerkowej, Jesionowej, Cisowej, bocznej Frenzla, Bukowej i Dębowej - to zadania, na które gmina Bytom pozyskała kolejne pieniądze. Tym razem 2 mln zł z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przypomnijmy, że w październiku 2023 roku pozyskaliśmy na realizację tych zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład 30 mln zł.

– O przebudowę i remonty tych dróg apelowali do nas mieszkańcy zarówno podczas spotkań w dzielnicach, jak również bezpośrednich rozmów z prezydentem Bytomia. Realizacja inwestycji nie tylko poprawi komfort jazdy kierowców, ale również zwiększy bezpieczeństwo pieszych – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Na ulicy Cyryla i Metodego w Łagiewnikach przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów, wybudowana i przebudowana kanalizacja deszczowa, a także sieć oświetlenia ulicznego oraz przebudowane i zabezpieczone zostaną sieci elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Dodatkowo zostanie przebudowany fragment ul. Górnośląskiej oraz wzdłuż ul. Krzyżowej, od ul. Cyryla i Metodego do ul. Łagiewnickiej, powstanie ciąg pieszo – rowerowy. Inwestycja wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego zostanie przeprowadzona na długości wynoszącej ok. 1,7 km.

W Suchej Górze wybudowana zostanie ulica Wiejska. Ulica zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej, na odcinku 760 metrów, od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do placu do zawracania. W ramach budowy drogi powstanie również kanalizacja deszczowa, przebudowana będzie sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna, wybudowane oświetlenie, zbiornik retencyjny i przepompownia.

Kolejną dużą inwestycją będzie przebudowa aż 9 dróg w Miechowicach w rejonie domków fińskich. W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Roboty budowlane przewidziano na ulicach: 8 Marca, Leszczynowej, Olchowej, Świerkowej, Jesionowej, Cisowej, bocznej ul. Frenzla, Bukowej i Dębowej.

  • 7,9 mln zł dofinansowania z GZM na realizację sześciu inwestycji. Wśród nich przebudowa ul. Cyryla i Metodego(1) Autor: Hubert Klimek
  • 7,9 mln zł dofinansowania z GZM na realizację sześciu inwestycji. Wśród nich przebudowa ul. Cyryla i Metodego(2) Autor: Hubert Klimek
  • 7,9 mln zł dofinansowania z GZM na realizację sześciu inwestycji. Wśród nich przebudowa ul. Cyryla i Metodego(3) Autor: Hubert Klimek
  • 7,9 mln zł dofinansowania z GZM na realizację sześciu inwestycji. Wśród nich przebudowa ul. Cyryla i Metodego(4) Autor: Hubert Klimek
  • 7,9 mln zł dofinansowania z GZM na realizację sześciu inwestycji. Wśród nich przebudowa ul. Cyryla i Metodego(5) Autor: Hubert Klimek
  • 7,9 mln zł dofinansowania z GZM na realizację sześciu inwestycji. Wśród nich przebudowa ul. Cyryla i Metodego(6) Autor: Hubert Klimek

Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 44

Przebudowa czterech łazienek to kolejny projekt, który zostanie dofinansowany z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Miasto pozyskało z Funduszu Odporności 400 tys. zł, dzięki którym wykonana zostanie kompleksowa modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim przy ul. Reptowskiej 26, w tym m.in.: oświetlenie, instalacja wodna i kanalizacja sanitarna, a także wymiana urządzeń sanitarnych, grzejników oraz wykonane zostaną okładziny ścienne, podłogowe i podwieszane sufity.

– Pozyskujemy środki na przebudowę lub modernizację placówek oświatowych z różnych źródeł zewnętrznych. Dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł pozwoli nam przeprowadzić kompleksowy remont łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 44, a tym samym poprawić warunki i komfort przebywających w nich dzieci i pracowników przedszkola – mówi Adam Fras, drugi zastępca prezydenta Bytomia.

Remontu doczeka się nieużytkowany od 22 lat basen w Szkole Podstawowej nr 28. W ramach prac zaplanowano: naprawę niecki basenowej wraz z wykonaniem nowej rynny przelewowej, remont hali basenowej, pomieszczeń sanitarnych oraz roboty instalacyjne związane z hydrauliką, wymianą stacji uzdatniania wody basenowej, a także wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Na terenie basenu wymieniona będzie także instalacja elektryczna oraz zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Po zakończeniu wszystkich robót basen przejdzie niezbędne kontrole i po uzyskaniu stosownych zezwoleń zostanie dopuszczony do użytku.

500 tys. zł na modernizację budynku magistratu


W zaprojektowanym przez Karla Aronsona z lat 1913-1915 budynku dawnego Sądu Cywilnego /obecnie gmach Urzędu Miejskiego/ zaplanowano przebudowę dachu i stropu w rejonie klatek schodowych związaną z wykonaniem tzw. klap oddymiających budynek, a także remont wejść do budynku Urzędu Miejskiego, wymianę drzwi wejściowych, wewnętrznych i okien oraz przebudowę dwóch wieżyczek.

– W 2023 roku zakończyła się kompleksowa termomodernizacja budynku sali sesyjnej oraz kancelarii Rady Miejskiej. Teraz przygotowujemy się do robót związanych z modernizacją ponad 100-letniego budynku Urzędu Miejskiego, który nadzorowany będzie przez służby konserwatorskie ze względu na wpis budynku do rejestru zabytków – mówi Mirosław Luks, Sekretarz Miasta.

Przypomnijmy, że pozyskane z GZM-u dofinansowanie w kwocie 7,9 mln zł pochodzi z Funduszu Odporności, którego celem jest wspieranie najważniejszych miejskich inwestycji, jak budowa, przebudowa i remonty m.in.: dróg, szkół, przedszkoli, obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynieryjnych, ale także modernizacja lokali mieszkalnych, likwidacja niskiej emisji, termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania.