Na skrzyżowaniu ulic: Ks. Frenzla - Francuskiej - Nickla we wtorek 16 kwietnia od godz. 7:00 do 12:00 firma ZIR W. Sylwestrzak i Spółka - Spółka Jawna będzie realizowała prace związane z koniecznością wymiany masztu sygnalizacji świetlnej.

Wszystkie roboty będą realizowane przez firmę ZIR W. Sylwestrzak i Spółka - Spółka Jawna tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych /brak opadów atmosferycznych/. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu w czasie prowadzonych prac.