Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przyznała Bytomiowi 640 tys. zł na przebudowę skrzyżowania ulic Chorzowskiej i Arki Bożka celem nadania priorytetu dla tramwaju linii nr 6.

GZM przyznał Bytomiowi 640 tys. zł na przebudowę skrzyżowania ulic Chorzowskiej i Arki Bożka


– Inwestycje drogowo-tramwajowe należą do jednych z najważniejszych w mieście dlatego zawsze staramy się o pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. – Pozyskane 24 kwietnia środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pozwolą m.in. na skrócenie czasu przejazdu tramwajów – dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Tramwaj linii nr 6 pojedzie szybciej

Przebudowa skrzyżowania ulic Chorzowskiej i Arki Bożka w Rozbarku to kolejna inwestycja, której celem jest nadanie priorytetu dla tramwaju nr 6 w naszym mieście. W ramach inwestycji opracowana została już dokumentacja projektowa oraz pozyskane zostały niezbędne decyzje administracyjne związane z przebudową skrzyżowania, gdzie zakres prac będzie obejmował m.in.: poszerzenie jezdni, przestawienie słupów oświetleniowych oraz przebudowę sieci sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, elektroenergetycznej i wodociągowej.

Na projekt „Przebudowa skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu” pozyskaliśmy prawie 640 tys. zł.

Przypomnijmy, że w 2023 roku zakończył się projekt związany z rozbudową sygnalizacji świetlnej na 15 skrzyżowaniach drogowo-tramwajowych w Bytomiu. Dzięki temu projektowi jadące z Bytomia w kierunku Katowic, Stroszka czy Świętochłowic tramwaje mają priorytet na przejeździe, a pasażerowie szybciej dojeżdżają do celu. Inwestycja kosztowała 1 mln 434 tys. zł i w całości została sfinansowania dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Logo Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii