W związku z odpustem przy parafii pw. Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach, w czwartek 30 maja zostaną zamknięte: ulica Stolarzowicka na odcinku od skrzyżowania z ul. Felińskiego do skrzyżowania z ul. Daleką, a także ulice: Michaloka, Zjednoczenia i Styczyńskiego. Prosimy kierowców o zapoznanie się ze zmianami w organizacji ruchu i przygotowanymi objazdami. Oznakowanie dotyczące zmian w organizacji ruchu będzie wprowadzane już od środy 22 maja.

Na czas wprowadzonych zmian w organizacji ruchu Miejski Zarząd Dróg i Mostów przygotował objazdy:

  • objazd do ul. Stolarzowickiej (do skrzyżowania z ul. Nową przy ośrodku zdrowia) dla pojazdów jadących od strony skrzyżowania z ul. Frenzla będzie prowadzony następującymi ulicami Daleką – Nickla – Felińskiego;
  • objazd do ul. Frenzla dla pojazdów jadących od strony skrzyżowania ulic Stolarzowickiej – Nowej przy ośrodku zdrowia będzie prowadzony następującymi ulicami: Felińskiego i Nickla.

Zmiany w organizacji ruchu dotyczące zakazu zatrzymywania się (znak B-36 i tabliczki T-24 z treścią „Obowiązuje od dnia 29.05.2024r.) będą wprowadzane od środy 22 maja, zaś pozostałe oznakowanie wraz z trasami objazdów od 29 maja. Ulica Stolarzowicka na odcinku od skrzyżowania z ul. Felińskiego do skrzyżowania z ul. Daleką, a także ulice: Michaloka, Zjednoczenia i Styczyńskiego zostaną zamknięte o północny z 29 na 30 maja.

Po zakończeniu odpustu w czwartek 30 maja ruch na ulicy Stolarzowickiej, Michaloka, Zjednoczenia i Styczyńskiego zostanie niezwłocznie przywrócony.