Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłosił postępowanie na wykonanie 3 inwestycji drogowych: przebudowę ulicy Cyryla i Metodego w Łagiewnikach, budowę ulicy Wiejskiej w Suchej Górze, a także przebudowę 9 ulic w Miechowicach: 8 marca, Leszczynowej, Olchowej, Świerkowej, Jesionowej, Cisowej, Bukowej, Dębowej oraz bocznej Frenzla. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na kwotę 32 mln zł.

– To jedno z największych przedsięwzięć drogowych, jakie będziemy realizować w naszym mieście w latach 2024-2025 – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. – O przebudowę i remonty tych dróg apelowali mieszkańcy zarówno podczas spotkań w dzielnicach, jak i bezpośrednich rozmów z prezydentem Bytomia. Realizacja tych inwestycji nie tylko poprawi komfort jazdy kierowców, ale również zwiększy bezpieczeństwo pieszych – podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Kompleksowa przebudowa Cyryla i Metodego

Ulica Cyryla i Metodego to jedna z najważniejszych dróg w Łagiewnikach łącząca ulicę Krzyżową z ulicą Adamka, Ludową, Świętojańską i Tulipanów, przy której znajdują się m.in. kościół pw. św. Jana Nepomucena oraz obiekty użyteczności publicznej, jak: filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, przychodnia, a także przystanki autobusu linii nr 92.

Po konsultacjach z mieszkańcami Łagiewnik, powstał projekt budowlany. Jest już gotowa dokumentacja projektowa Wyłoniony w drodze postępowania przetargowego wykonawca zrealizuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, przebuduje kanalizację deszczową, sieć oświetlenia ulicznego oraz przebuduje i zabezpieczy sieci elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Dodatkowo zostanie przebudowany fragment ul. Górnośląskiej oraz wzdłuż ul. Krzyżowej, od ul. Cyryla i Metodego do ul. Łagiewnickiej wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego zostanie przeprowadzona na długości wynoszącej ok. 1,7 km.

  • Ulica Cyryla i Metodego w Łagiewnikach zostanie przebudowana (2) Autor: Hubert Klimek
  • Ulica Cyryla i Metodego w Łagiewnikach zostanie przebudowana (3) Autor: Hubert Klimek
  • Ulica Cyryla i Metodego w Łagiewnikach zostanie przebudowana (4) Autor: Hubert Klimek
  • Ulica Cyryla i Metodego w Łagiewnikach zostanie przebudowana (5) Autor: Hubert Klimek
  • Ulica Cyryla i Metodego w Łagiewnikach zostanie przebudowana (6) Autor: Hubert Klimek

Budowa nowej drogi przy ul. Wiejskiej

Gruntowa droga na ul. Wiejskiej w Suchej Górze przez lata eksploatacji uległa degradacji. Aby poprawić jej stan, konieczna jest budowa nowej drogi. W porozumieniu z mieszkańcami ul. Wiejskiej powstał projekt budowlany, uzgodniony ze wszystkimi gestorami sieci oraz pozyskane zostały wymagane prawem decyzje administracyjne.

Ulica Wiejska po zakończeniu prac budowlanych zyska nową nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 760 metrów, od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do placu do zawracania. W ramach budowy drogi powstanie również kanalizacja deszczowa, przebudowana będzie sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna, wybudowane oświetlenie, zbiornik retencyjny i przepompownia.

9 dróg do przebudowy w Miechowicach

W rejonie domków fińskich w Bytomiu-Miechowicach przebudowane zostanie aż 9 dróg: 8 Marca, Leszczynowa, Olchowa, Świerkowa, Jesionowa, Cisowa, boczna ul. Frenzla, Bukowa i Dębowa. W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, zjazdy do posesji oraz odwodnienie.

Miasto pozyskało 32 mln zł

Realizacja wszystkich 3 inwestycji drogowych będzie możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto aż 32 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – 30 mln zł, a także Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 2 mln zł.

Logo GZM