Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy ulicy Tysiąclecia w Bytomiu-Stroszku. Od poniedziałku 27 maja od godz. 7.00 drogowcy rozpoczną przebudowę odcinka od skrzyżowania ul. Tysiąclecia z ul. Legnicką do wysokości budynku przy ul. Tysiąclecia 18a. Na czas prowadzonych robót wjazd w ul. Tysiąclecia od strony ul. Legnickiej będzie możliwy tylko dla osób dojeżdżających do posesji, służb miejskich oraz pojazdów budowy. Dla pozostałych pojazdów zostanie utrzymany objazd ulicami Legnicką – Rydza Śmigłego – Komisji Edukacji Narodowej – Wojciechowskiego – Rydza Śmigłego do ul. Spółdzielców.

Zmiany organizacji ruchu na ulicy Tysiąclecia

Jakie inne zmiany czekają kierowców od 27 maja?

Poza zmianami związanymi z wjazdem w ul. Tysiąclecia od strony ul. Legnickiej, wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości na ul. Tysiąclecia do 30 km/h oraz przywrócony będzie ruch jednokierunkowy na tej ulicy. Ponadto po południowej stronie ulicy Tysiąclecia wprowadzony zostanie odcinkowy zakaz zatrzymywania się, jednak dla mieszkańców posesji wykonawca przygotuje miejsca postojowe po północnej stronie jezdni równolegle do krawężnika.

  • Rusza kolejny etap przebudowy ulicy Tysiąclecia w Stroszku (2) Autor: Hubert Klimek
  • Rusza kolejny etap przebudowy ulicy Tysiąclecia w Stroszku (3) Autor: Hubert Klimek
  • Rusza kolejny etap przebudowy ulicy Tysiąclecia w Stroszku (4) Autor: Hubert Klimek
  • Rusza kolejny etap przebudowy ulicy Tysiąclecia w Stroszku (5) Autor: Hubert Klimek

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej

Równocześnie z rozpoczynającymi się 27 maja robotami od strony skrzyżowania ul. Tysiąclecia z ul. Legnicką nadal będą prowadzone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Tysiąclecia za skrzyżowaniem z ul. Spółdzielców

Objazdy i zmiany w kursowaniu autobusów utrzymane

Na czas przebudowy ulicy Tysiąclecia zmieniona została trasa kursowania linii autobusowych nr: 73 /linia łącząca Stroszek z Radzionkowem i Piekarami Śląskimi/, 158 /linia łącząca Stroszek z Suchą Góra i Tarnowskimi Górami/ oraz 167 /linia okrężna łącząca kilka bytomskich dzielnic/. Zmiany dotyczące lokalizacji przystanków oraz rozkładów jazdy dostępne są na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego – Komunikaty

Jaki będzie zakres przebudowy ul. Tysiąclecia?

Ulica Tysiąclecia to jedna z głównych dróg w Stroszku łącząca ulicę Legnicką z ul. Narutowicza i Wojciechowskiego. Droga zapewnia dojazd do osiedla i instytucji publicznych: szkoły, przychodni oraz placówki pocztowej. Kursują nią linie autobusowe łączące Stroszek z Tarnowskimi Górami, Piekarami Śląskimi oraz innymi dzielnicami Bytomia. Przebudowa ul. Tysiąclecia jest konieczna ze względu na liczne spękania i nierówności oraz ubytki w nawierzchni jezdni, które mają wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców oraz pasażerów komunikacji autobusowej.

Zakres inwestycji na ul. Tysiąclecia obejmuje nie tylko przebudowę prawie 950-metrowego odcinka jezdni, chodników, krawężników, obrzeży i miejsc postojowych, ale także regulację studzienek. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostaną miejsca postojowe, zatoka autobusowa oraz zjazdy do dróg osiedlowych krzyżujących się z ul. Tysiąclecia. MZDiM zaplanował też nowe nasadzenia drzew i zieleńce.

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca inwestycji – firma INFRAX Sp. z o.o. z Bojszów będzie miała 10 miesięcy na realizację wszystkich robót, co oznacza, że inwestycja powinna zakończyć się jesienią 2024 roku.

Wartość inwestycji to ponad 3,2 mln zł, z czego 683 tys. zł to pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

Logo

 

Logo Metropolia