Przebudowa ulicy Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej, a także remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie i Stolarzowickiej. Dzisiaj 27 maja podpisane zostały umowy na realizację wszystkich czterech inwestycji, które zakończą się w 2025 roku. Koszt realizowanych w Miechowicach i Karbiu inwestycji wyniesie łącznie 15,4 mln zł, z czego prawie 15,1 mln zł to dofinansowanie pozyskane przez miasto.

Ulica Nickla w Bytomiu - Miechowicach zostanie przebudowa za ponad 12,2 mln zł 

 

- Przebudowa ulicy Nickla oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej to inwestycje, na których realizacje czekali mieszkańcy Miechowic. Trwające prawie sześć miesięcy postępowanie przetargowe zakończyło się wyłonieniem wykonawcy, który już wkrótce rozpocznie prace budowlane – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. – To jednak nie wszystko. W 2025 roku zrealizowane zostaną jeszcze dwie inne inwestycje związane z remontem i adaptacją budynków przy ul. Stolarzowickiej, w których znajduje się siedziba ProFort Centrum, a także budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie w Karbiu – podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Jaki będzie zakres przebudowy ul. Nickla w Miechowicach?

Przebudowa ulicy Józefa Nickla obejmie nie tylko układ drogowy, ale również budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla). Na ulicy Nickla przebudowana zostanie jezdnia (geometria i jej konstrukcja oraz miejsca postojowe) wraz z przebudową skrzyżowań ulicy Nickla z ul. Daleką i Relaksową, wyremontowane i przebudowane będą zjazdy w granicach pasa drogowego do posesji, a także przebudowane i wybudowane chodniki wzdłuż jezdni. W ramach inwestycji przebudowana i wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, oświetlenie ulicy Nickla oraz zaplanowane są nowe nasadzenia drzew i zieleni ozdobnej.

Inwestycja została rozszerzona o wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na odcinku północno-wschodniej części ulicy Nickla i ul. Relaksowej, budowę przepompowni wód deszczowych, 14 wpustów deszczowych, 28 studni kanalizacyjnych i kinetowych oraz dwóch przewodów tłocznych kanalizacji deszczowej ciśnieniowej i bezobsługowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem.

- Ulica Nickla to jedna z najważniejszych dróg w mieście łączących osiedle w Miechowicach z ul. Frenzla, czyli DK94 – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. – Podczas spotkań prezydenta z mieszkańcami oraz radnymi Miechowic wielokrotnie poruszana była sprawa zalewania terenów w rejonie ulic: Nickla, Relaksowej i Frenzla. Przygotowując się do kompleksowej przebudowy ul. Nickla zdecydowaliśmy się rozszerzyć jej zakres o budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Nickla i Relaksowej (Frenzla) – dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Obydwie inwestycje będzie realizowała firma Drogopol Sp. z o.o. z Katowic, a ich zakończenie zgodnie z podpisaną umową planowane jest na koniec września 2025 roku. Koszt inwestycji to 12 mln 240 tys. zł i w całości zostanie zrealizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu.


 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(2) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(3) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(4) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(5) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(1) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(6) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(7) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(8) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(9) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(10) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(11) Autor: Hubert Klimek
 • Miasto podpisało umowy na cztery inwestycje warte łącznie prawie 15,4 mln zł. Wśród nich przebudowa ul. Nickla(12) Autor: Hubert Klimek

Obiekty przy ul. Stolarzowickiej i Worpie zostaną wyremontowane

W ramach ogłoszonego przetargu realizowane będą także dwie inwestycje przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19. W Miechowicach w budynku na terenie dawnej szkoły zostanie wymieniona stolarka okienna, zaś znajdująca się w pobliżu sala gimnastyczna przejdzie kompleksowy remont pod kątem wykorzystania jej na cele edukacyjno – kulturalne, dzięki czemu będzie w niej można organizować konferencje, a także wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Inwestycję będzie realizowała firma PWI Wojciech Piech z Miasteczka Śląskiego, a jej koszt to 1 mln 970 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 mln 806 tys. zł.

Budynek siedziby ProFort Centrum w Miechowicach

Z kolei przy ul. Worpie 18 w Karbiu zmodernizowany i wyremontowany zostanie budynek zaplecza stadionu sportowego. W ramach inwestycji budynek przejdzie termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła oraz stolarki otworowej. Inwestycję zrealizuje firma A-Z COMFORT Małgorzata Rzemieniecka z Bytomia, a jej koszt to 1 mln 170 tys. zł, z czego 1 mln 20 tys. to dofinansowanie.

Budynek zaplecza przy ul. Worpie w Karbiu

Wszystkie cztery inwestycje realizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym

Przebudowa ulicy Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej, a także remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i Stolarzowickiej 19 będą realizowane dzięki pozyskanym przez miasto środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Łączna kwota wszystkich inwestycji wyniesie 15 mln zł 381 tys. zł, zaś pozyskane dofinansowanie wynosi aż 15 mln 66 tys. zł.

 

Logo Polskiego Ładu

Logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Logo Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii