W związku z odpustem przy parafii pw. Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach, w czwartek 30 maja zostaną zamknięte: ulica Stolarzowicka na odcinku od skrzyżowania z ul. Felińskiego do skrzyżowania z ul. Daleką, a także ulice: Michaloka, Zjednoczenia i Styczyńskiego. Prosimy kierowców o zapoznanie się ze zmianami w organizacji ruchu i przygotowanymi objazdami. W związku ze zmianami w organizacji ruchu zostaną wprowadzone także zmiany w komunikacji autobusowej linii autobusowych nr: 169, 183, 623 i 623N.

 

Kościół pw. Bożego Ciała w Bytomiu - Miechowicach


Na czas wprowadzonych zmian w organizacji ruchu Miejski Zarząd Dróg i Mostów przygotował objazdy:

  • objazd do ul. Stolarzowickiej (do skrzyżowania z ul. Nową przy ośrodku zdrowia) dla pojazdów jadących od strony skrzyżowania z ul. Frenzla będzie prowadzony następującymi ulicami Daleką – Nickla – Felińskiego;
  • objazd do ul. Frenzla dla pojazdów jadących od strony skrzyżowania ulic Stolarzowickiej – Nowej przy ośrodku zdrowia będzie prowadzony następującymi ulicami: Felińskiego i Nickla.

Ulica Stolarzowicka na odcinku od skrzyżowania z ul. Felińskiego do skrzyżowania z ul. Daleką, a także ulice: Michaloka, Zjednoczenia i Styczyńskiego zostaną zamknięte o północny z 29 na 30 maja.

Zmiany w komunikacji autobusowej

W związku z zamknięciem ulicy Stolarzowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Felińskiego do skrzyżowania z ul. Daleką, a także ulic: Michaloka, Zjednoczenia i Styczyńskiego wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji autobusowej linii nr 169, 183, 623 i 623N.

  • Autobusy linii nr 169 będą kursowały w kierunku dzielnicy Górniki trasą objazdową bez obsługi przystanku Miechowice Plac Szpitalny, ale z obsługą przystanków: Miechowice Ośrodek Zdrowia /nż/ oraz Miechowice Pętla. Z kolei trasa linii nr 169 w kierunku centrum będzie prowadzona objazdami bez obsługi przystanków Miechowice Reptowska, Miechowice Bławatkowa, Miechowice Zjednoczenia i Miechowice Plac Słoneczny. W zamian będą obsługiwane przystanki: Miechowice Pętla, Miechowice Lidl, Miechowice Plac Szpitalny i Miechowice Plac Zamkowy;
  • Linie nr 183 i 623N w wariancie kursów przez dawną kopalnię "Miechowice" nie będą obsługiwały przystanków: Miechowice Lidl, Miechowice Plac Szpitalny, Miechowice Reptowska, Miechowice Bławatkowa i Miechowice Ośrodek Zdrowia /nż/;
  • Linie nr 623 i 623N w wariancie kursów na trasie objazdowej w kierunku Miechowic nie będą obsługiwały przystanków: Miechowice Plac Zamkowy i Miechowice Plac Szpitalny, w zamian autobusy będą zatrzymywały się na przystanku Miechowice Plac Słoneczny;
  • Linie nr 623 i 623N w wariancie kursów na trasie objazdowej w kierunku centrum Bytomia nie będą obsługiwały przystanków: Miechowice Ośrodek Zdrowia /nż/ i Miechowice Bławatkowa, w zamian autobusy będą zatrzymywały się na przystankach: Miechowice Lidl, Miechowice Plac Szpitalny i Miechowice Plac Zamkowy.

Więcej informacji na stronie ZTM Komunikaty

Po zakończeniu odpustu w czwartek 30 maja ruch na ulicy Stolarzowickiej, Michaloka, Zjednoczenia i Styczyńskiego zostanie niezwłocznie przywrócony.