Warta łącznie 1 mln zł przebudowa czterech chodników w Śródmieściu, Rozbarku i Łagiewnikach trwa. W tym tygodniu ruszył remont chodnika przy ul. Królowej Jadwigi.

Drogowcy kończą prace budowlane przy przebudowie chodnika przy ul. św. Piotra w Łagiewnikach. Kontynuują prace przy ul. Łużyckiej w Śródmieściu. Rozpoczęli też roboty przy ul. Królowej Jadwigi.

Nawierzchnia chodnika przy ul. Królowej Jadwigi będzie wymieniona

Które chodniki zostaną przebudowane?

Cała inwestycja obejmuje przebudowę dwóch chodników w Śródmieściu: przy ul. Fałata na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Woźniaka (po stronie numerów parzystych), przy ul. Łużyckiej na odcinku od ul. Olimpijskiej do budynku nr 3 przy ul. Łużyckiej, a także w Łagiewnikach przy ul. św. Piotra na odcinku od ul. Cyryla i Metodego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej i ul. Tulipanów oraz w Rozbarku przy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od budynku przy nr 3 do pl. św. Barbary.

Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w postępowaniu firma „AQUAMER” z Bytomia. Zakres prac związanych z przebudową chodników obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie koryta, podbudowy z tłucznia kamiennego, a następnie regulację studzienek telekomunikacyjnych oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

Inwestycja z dofinansowaniem

Na realizację inwestycji pozyskaliśmy 782 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Cała inwestycja powinna się zakończyć latem 2024 roku.

Logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi

 • Przebudowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi(2) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi(3) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi(4) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi(5) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi(6) Autor: Hubert Klimek
 

 

 

Przebudowa chodnika przy ul. Piotra

 • Przebudowa chodnika przy ul. Piotra(7) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika przy ul. Piotra(8) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika przy ul. Piotra(9) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika przy ul. Piotra(10) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika przy ul. Piotra(11) Autor: Hubert Klimek
 

Przebudowa chodnika ul. Łużycka

 • Przebudowa chodnika ul. Łużycka(12) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika ul. Łużycka(13) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika ul. Łużycka(14) Autor: Hubert Klimek
 • Przebudowa chodnika ul. Łużycka(15) Autor: Hubert Klimek