Modernizacja podwórka lub osiedlowego skweru? A może sąsiedzki piknik i wspólne sadzenie roślin? Dla tych, którzy chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia, lokal w Bytomiu ogłasza akcję Graj lokalnie. Bytomska inicjatywa lokalna.

Inicjatywa lokalna to działanie opierające się na współpracy mieszkańców i mieszkanek Bytomia z Urzędem Miejskim, której celem jest wspólna realizacja zgłoszonych pomysłów i potrzeb.

– Inicjatywa lokalna to mechanizm, który pozwala mieszkańcom i mieszkankom realnie wpływać na najbliższe otoczenie. Wspólne działania mogą dotyczyć nie tylko infrastruktury, ale też projektów miękkich np. organizacji mikrofestiwali, spotkań sąsiedzkich itd. – mówi Jagoda Stuła z lokalu w Bytomiu.

 

Kto może skorzystać ze wparcia

Ze wsparcia, które oferuje inicjatywa lokalna może skorzystać każdy mieszkaniec lub mieszkanka Bytomia. Może po nie sięgnąć osoba fizyczna, więc nie trzeba działać w ramach organizacji pozarządowej. Wniosek mogą złożyć minimum dwie osoby (grupa inicjatywna) mieszkające w Bytomiu.

We wniosku należy określić rodzaj  potrzebnego wsparcia. I tak Urząd Miejski może zakupić materiały czy usługi potrzebne do realizacji przedsięwzięcia np. narzędzia ogrodnicze, sadzonki, pędzle, farby, udostępnić teren pod realizację wydarzenia boiska, sceny plenerowe czy innego pomieszczenia będącego w zasobie gminy.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o inicjatywę lokalną nie ma ściśle określonej formy. Może to być pismo opatrzone tytułem „Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”. Ważne by zawierał opis działania, lokalizację, termin realizacji, kosztorys oraz określenie wkładu własnego wnioskującego.

Można też skorzystać z przygotowanego przykładowego wniosku, który pomoże Wam zawrzeć wszystkie niezbędne informacje. Wniosek złóżcie w kancelarii Urzędu Miasta.

Kampania realizowana jest przy wsparciu akcji Masz Głos oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES.

Więcej informacji na: https://tiny.pl/dpg1k