Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłosił postępowanie na wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Kilara oraz odcinków ul. Tuwima, Bernardyńskiej i Łagiewnickiej. Wykonawcy mogą składać oferty do 15 lipca.

 

– Ulica Kilara to dawna droga techniczna łącząca nieczynną już kopalnię Rozbark z ul. Łagiewnicką i Chorzowską. Dzisiaj wykorzystywana jest przez mieszkańców osiedla w rejonie ul. Tuwima, a także kierowców chcących skrócić sobie dojazd z Zamłynia na Rozbark oraz osiedle Arki Bożka – mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. – Na realizację tej inwestycji miasto starało się pozyskać środki zewnętrzne, jednak w 2023 roku nasz wniosek nie otrzymał dofinansowania. Teraz ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i ponownie będziemy starać się o pozyskanie środków na realizację tej ważnej dla mieszkańców Rozbarku inwestycji – dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Ulica Kilara do całkowitej przebudowy

Przebudowa ul. Kilara jest konieczna ze względu na zły stan nawierzchni spowodowany brakiem kanalizacji deszczowej, licznymi spękaniami i wybrzuszeniami. Pierwszym etapem realizacji inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in. przebudowę drogi o długości 1 km wraz ze skrzyżowaniami ul. Kilara z ulicami: Tuwima, Bernardyńską i Łagiewnicką oraz w rejonie ul. Chorzowskiej, budowę drogi dla rowerzystów i pieszych, a także budowę kanalizacji, kanału technologicznego oraz budowę i przebudowę oświetlenia.

  • Przygotowujemy się do przebudowy ul. Kilara. Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej(2) Autor: UM Bytom / Arkadiusz Janocha
  • Przygotowujemy się do przebudowy ul. Kilara. Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej(3) Autor: UM Bytom / Arkadiusz Janocha
  • Przygotowujemy się do przebudowy ul. Kilara. Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej(4) Autor: UM Bytom / Arkadiusz Janocha
  • Przygotowujemy się do przebudowy ul. Kilara. Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej(5) Autor: UM Bytom / Arkadiusz Janocha
  • Przygotowujemy się do przebudowy ul. Kilara. Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej(6) Autor: UM Bytom / Arkadiusz Janocha
  • Przygotowujemy się do przebudowy ul. Kilara. Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej(7) Autor: UM Bytom / Arkadiusz Janocha
  • Przygotowujemy się do przebudowy ul. Kilara. Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej(8) Autor: UM Bytom / Arkadiusz Janocha
  • Przygotowujemy się do przebudowy ul. Kilara. Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej(9) Autor: UM Bytom / Arkadiusz Janocha
  • Przygotowujemy się do przebudowy ul. Kilara. Ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej(10) Autor: UM Bytom / Arkadiusz Janocha

 

Ponadto projektanci będą musieli także uwzględnić konieczność przebudowy sieci i urządzeń podziemnych, przestawienie słupów energetycznych i oświetleniowych, a także zagospodarowanie terenu oraz zmianę geometrii skrzyżowań: ul. Kilara z ul. Łagiewnicką, a także ul. Kilara i Tuwima, gdzie obecnie kierowcy korzystają z minironda.

W projekcie przebudowy ulicy Kilara wykonawca będzie musiał uwzględnić także zagospodarowanie zieleni.

Obecnie przy ul. Tuwima trwa inwentaryzacja drzewostanu prowadzona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na potrzeby projektu związanego z przebudową ciepłociągu.

W ramach zadania wykonawca będzie musiał także uzyskać wszystkie niezbędne decyzje oraz pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. Dzięki temu, po uzyskaniu dofinansowania miasto będzie mogło ogłosić przetarg na realizację inwestycji.

 

18 miesięcy na wykonanie całej dokumentacji projektowej

Na opracowanie dokumentacji projektowej wykonawca będzie miał 18 miesięcy, w tym 14 miesięcy na wykonanie prac projektowych, zaś 4 miesiące na uzyskanie prawomocnych decyzji.

 

Pozyskane dofinansowanie z GZM

Na opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Kilara oraz odcinków ul. Tuwima, Bernardyńskiej i Łagiewnickiej miasto pozyskało dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności na kwotę prawie 115 tys. zł.

Logo Metropolia