Park Kachla

Park założony został około 1840 roku jako park krajobrazowy na obszarze 43 hektarów, na terenach dawnych wyrobisk górniczych. Był  wówczas głównym terenem wypoczynkowym Bytomia. Dla terenu tego zasłużył się przybyły na początku XX wieku z Budapesztu Parkdirektor Koehler , który wprowadził do parku sporo kasztanowców rosnących do dnia dzisiejszego. Zarządca współpracujący z architektem, w miejscu kawiarenki ,,Pod misiami” utworzył mini ZOO. Mimo upływu 160 lat od czasu założenia parku, występujące tam drzewa i krzewy nadal rosną wzdłuż tych samych alejek. Do ciekawszych gatunków drzew spotykanych w Parku Miejskim i liczących sobie przeważnie ponad 100 lat należą: klon Ginnala, miłorząb dwuklapowy, tulipanowiec amerykański, wierzba mandżurska, buk pospolity – odmiana czerwonolistna, cis zwyczajny, dąb korkowy. Obwody niektórych pni tych drzew wahają się od 190 do 280cm. W jego wschodniej części znajdowała się niegdyś Łaźnia Miejska. Po jej wyburzeniu tuż obok postawiono w 1932 roku istniejący do dziś funkcjonalistyczny Zakład Kąpielowy zaprojektowany przez Carla Schmidta. Część północno-zachodnią zaplanowano na cele rekreacyjne gdzie wokół znajduje się zespół malowniczych stawów, zaś wschodnią na cele użytkowe. Na obrzeżu parku stoi gmach Urzędu Miejskiego, dawna siedziba Sądu Cywilnego. Na terenie parku znajdował się także drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca (spłonął w 1982 roku). Został on wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego katowickiego w 1992 roku.

 

 • Park Kachla (1)
 • Park Kachla (2)
 • Park Kachla (3)
 • Park Kachla
 • Park Kachla_1
 • Park-Kachla-01-1024x768
 • Park-Kachla-02-1024x768
 • Park-Kachla-03-1024x768
 • Park-Kachla-04-1024x768
 • Park-Kachla-06-1024x683
 • Park-Kachla-07-1024x683
 • z