Plac Hiolskiego

Położony jest w śródmieściu przy skrzyżowaniu ulicy Smolenia oraz ulicy Korfantego w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Andrzej Hiolski urodził się 1 stycznia 1922r. we Lwowie, zmarł 26 lutego 2000r. w Krakowie. Śpiewu uczył się we Lwowie pod kierunkiem Heleny Oleskiej i Adama Didura. Jego debiut sceniczny miał miejsce w Krakowie w 1944 roku. Wystąpił wtedy na scenie Teatru Starego w partii Janusza w „Halce” Stanisława Moniuszki. Trudno o przykład śpiewaka równie wszechstronnego, jednoczącego wyjątkowe walory głosu, muzykalności i dramatycznego aktorstwa, wrodzonej inteligencji i kultury z naturalną elegancją i męską  urodą sceniczną. Uroczyste nadanie placowi imienia Andrzeja Hiolskiego stało się wyrazem uznania miasta dla dorobku artystycznego Andrzeja Hiolskiego i jego szczególnych więzi z Bytomiem. Plac Hiolskiego stanowi miejsce rekreacyjne dla mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto. Elementy małej architektury oraz różnorodna roślinność składająca się z drzew oraz krzewów stanowi miejsce do odpoczynku.

 

 

 

 

 

  • Plac Hiolskiego - współczesne 1
  • Plac Hiolskiego - współczesne 2
  • Plac Hiolskiego - współczesne 3