Zajmujemy się utrzymaniem placów zabaw, boisk,  siłowni zewnętrznych oraz psich wybiegów zlokalizowanych na terenach należących do gminy Bytom a nie oddanych w użytkowanie bądź zarządzanie innym podmiotom. Pragnąc zachować najwyższy standard utrzymania terenów, którymi zarządzamy prace związane z bieżącym utrzymaniem prawidłowego stanu sanitarno – porządkowego tych miejsc wykonują nasi pracownicy.

Wykaz placów zabaw

Lp.

Dzielnica

Plac zabaw

1 Centrum Olejniczaka/Okulickiego 60

2

Centrum

Wyczółkowskiego 32

3

Centrum

Park im. hm. F. Kachla Olimpijska

4

Centrum

Park im. hm. F. Kachla Muzy

5

Centrum

Park im. hm. F. Kachla Grzyb

6

Centrum

Park im. hm. F. Kachla Misie

7

Centrum

Park im. hm. F. Kachla Szachy

8

Centrum

Pl. Słowiański

9

Centrum

Al. Marka Sienickiego 1

10

Centrum

Al. Marka Sienickiego 2

11

Centrum

Woźniaka 49

12

Centrum

Kossaka 9/Lenartowicza

13

Centrum

Zielona Strefa Katowicka

14

Rozbark

Cicha

15

Rozbark

Kołobrzeska

16

Rozbark

Sienna

17

Rozbark

Kochanowskiego - Szynol

18

Rozbark

Pl. Barbary

19

Rozbark

Prokopa

20

Rozbark

Królowej Jadwigi

21

Rozbark

Alojzjanów Skatepark

22

Rozbark

Alojzjanów 26

23

Rozbark

Alojzjanów Staffa

24

Rozbark

Musialika 1 - 3

25

Rozbark

Musialika 18

26

Rozbark

Siemianowicka 105

27

Łagiewniki

Ostatnia

28

Łagiewniki

Park Łagiewniki

29

Łagiewniki

Palińskiego

30

Łagiewniki

Park Amendy

31

Stroszek i Sucha Góra

Strz. Byt 152

32

Stroszek i Sucha Góra

Szymały/Spokojna

33

Stroszek i Sucha Góra

Sikorskiego

34

Stroszek i Sucha Góra

Hlonda 37

35

Stroszek i Sucha Góra

Hlonda BO

36

Stroszek i Sucha Góra

Hlonda 115

37

Stroszek i Sucha Góra

Park Grota

38

Stroszek i Sucha Góra

Rydza/Tysiąclecia BO 2015

39

Stroszek i Sucha Góra

Rydza/Tysiąclecia 3b/2c

40

Stroszek i Sucha Góra

Zelwerowicza 2/3

41

Stroszek i Sucha Góra

Plac Pokoju 2

42

Stroszek i Sucha Góra

Gwarków Tarnogórskich 2-4

43

Szombierki

Zakątek

44

Szombierki

Krupińskiego 1 -7

45

Szombierki

Krupińskiego 13

46

Szombierki

Wyzwolenia II

47

Szombierki

Grota Roweckiego 8

48

Szombierki

Fazaniec

49

Szombierki

Grota Roweckiego 21-25

50

Bobrek

Nowa Kolonia Robotnicza

51

Bobrek

Drzymały

52

Bobrek

Stalowa MOPR

53

Bobrek

Ustronie

54

Bobrek

Park Niemcewicza

55

Karb

Park Marii Konopnickiej

56

Karb

Falista/Borowa

57

Miechowice

Góra Gryca

58

Miechowice

Bluszczowa 4

59

Miechowice

Park Tiele-Wincklerów

60

Miechowice

Elektrownia

61

Miechowice

Bukowa

62

Miechowice

Nickla statek

63

Miechowice

Pl. Słoneczny

64

Miechowice

Reptowska 40/68

65

Miechowice

Stolarzowicka 35

66

Miechowice

Dzierżonia

67

Górniki

PCK

68

Górniki

Żołnierska 41

 

Wykaz siłowni zewnętrznych

Lp.

Dzielnica

Siłownia

1

Centrum

Al. Sienickiego siłownia

2

Rozbark

Kochanowskiego - Szynol

3

Rozbark

Kołobrzeska

4

Rozbark

Alojzjanów Staffa

5

Łagiewniki

Park Amendy 

6

Łagiewniki

Dolina Bytomki

7

Stroszek i Sucha Góra

Szymały/Spokojna

8

Stroszek i Sucha Góra

Park Grota

9

Stroszek i Sucha Góra

Tysiąclecia/Rydza BO 2015

10

Karb

Park Konopnickiej

11

Miechowice

Park Tiele Wincklerów

12

Górniki

Żołnierska

13

Szombierki

Grota Roweckiego 21-25

14

Bobrek

Park Niemcewicza

15

Bobrek

Nowa Kolonia Robotnicza

 

Wykaz boisk

Lp.

Dzielnica

Boisko

1

Centrum

Al. Sienickiego

2

Centrum

Park im. hm. F. Kachla Olimpijska

3

Rozbark

Kochanowskiego - Szynol

4

Łagiewniki

Adamka

5

Stroszek

Hlonda 37

6

Stroszek

Zelwerowicza

7

Szombierki

Zakątek

8

Szombierki

Krupińskiego 13

9

Szombierki

Wyzwolenia I

10

Szombierki

Wyzwolenia II

11

Szombierki

Fazaniec II

12

Bobrek

Plac Drzymały

13

Karb

Park Konopnickiej

14

Miechowice

Bukowa

15

Miechowice

Nickla

16

Górniki

PCK

17

Łagewniki

Palińskiego

 

Wykaz psich wybiegów
Lp.  Dzielnica  Psi wybieg
1  Centrum  Park im. hm. F. Kachla
2  Karb  Park Marii Konopnickiej 
3  Stroszek i Sucha Góra  Hlonda
4  Stroszek i Sucha Góra  Graniczna
5  Rozbark  Kochanowskiego - Szynol
6  Rozbark  Tuwima - Dżońcio Park