Wykaz dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz pasów ruchu i kontraruchu

 

Lokalizacja

Rodzaj

Kategoria drogi

Przebieg

Długość [m]

Szerokość [m]

Nawierzchnia

Jedno/dwukierukowa

Aleja Marka Sienickiego

droga dla rowerów (objęta B-1)

poza pasem drogowym

od Legionów do Grottgera

481

2

kostka betonowa

dwukierunkowa

Aleja Marka Sienickiego

droga dla rowerów (objęta B-1)

poza pasem drogowym

w rejonie ul. Legionów

9

2

kostka betonowa

dwukierunkowa

Szymały

droga dla rowerów

droga powiatowa

od drogi wewnętrznej Strzelców Bytomskich do gr. Miasta Radzionków

588

2

asfalt

dwukierunkowa

Szymały

droga dla rowerów

droga powiatowa

od Strzelcow Bytomskich za przejazd rowerowych do drogi rowerowej zlokalizowanej po północnej stronie ul. Szymały

99

2

asfalt

dwukierunkowa

Spokojna

kontraruch rowerowy

droga gminna

od Szymały do Granicznej

232

5,5

asfalt

dwukierunkowa

Strzelców Bytomskich I

droga dla rowerów

droga krajowa

Wojciechowskiego - Narutowicza

623

2

asfalt

dwukierunkowa

Strzelców Bytomskich I

ciąg pieszo rowerowy

droga krajowa

Narutowicza-Plac Zeromskiego

384

2,5-5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Strzelców Bytomskich II

droga dla rowerów

droga krajowa

przejazd rowerowy w rejonie ul. Strzelców Bytomskich 120

40

2

kostka betonowa

dwukierunkowa

Strzelców Bytomskich II

ciąg pieszo rowerowy

droga krajowa

ul. Strzelców Bytomskich 120 - Objazdowa Radzionków

446

2,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Strzelców Bytomskich III

droga dla rowerów

droga krajowa

Strzelców Bytomskich 89 - Strzelców Bytomskich 59

943

2,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Strzelców Bytomskich III

ciąg pieszo rowerowy

droga krajowa

Strzelców Bytomskich 59 - Nowaka-Jeziorańskiego

239

3

kostka betonowa

jednokierunkowa

Strzelców Bytomskich III

ciąg pieszo rowerowy

droga krajowa

odcinek między wlotami obwodnicy

163

3

kostka betonowa

jednokierunkowa

Narutowicza

droga dla rowerów

droga gminna

od odc jednokierunkowego do ul. Strzelców Bytomskich

669

2,5

asfalt

dwukierunkowa

Narutowicza

droga dla rowerów

droga gminna

od jezdni w rejonie Tysiąclecia do odcinka dwukierunkowego

33

1,5

asfalt

jednokierunkowa

Narutowicza

pas ruchu dla rowerów

droga gminna

od Tysiąclecia do pkt. Gdzie zmienia się nawierzchnia drogi rowerowej

19

0-2,5

asfalt

jednokierunkowa

Narutowicza

pas ruchu dla rowerów

droga gminna

od Tysiąclecia do pkt. Gdzie zmienia się nawierzchnia drogi rowerowej

26

0-7

asfalt

jednokierunkowa

Łagiewnicka

droga dla rowerów

droga powiatowa

od Łagiewnickiej 25 do Zabrzańskiej

350

2,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Łagiewnicka

ciąg pieszo rowerowy

droga powiatowa

od zjazdu w rejonie ul. Młyńskiej do posejsi Łagiewnicka 25

468

ok.3,4

kostka betonowa

dwukierunkowa

Łagiewnicka

droga dla rowerów

droga powiatowa

od drogi wewnętrznej w rejonie ul. Krzyżowej do zjazdu w rejonie ul. Młyńskiej

874

2,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Sikorskiego

droga dla rowerów

droga krajowa/wewnętrzna

od strzelców Bytomskich do starego przebiegu ul. Sikorskiego

215

1,7

asfalt

dwukierunkowa

Strzelców Bytomskich

objęte B-1

droga krajowa

odcinek objęty B-1 przy piekarni

65

5,7-6,3

kostka betonowa

jednokierunkowa

Strzelców Bytomskich

kontraruch rowerowy

droga krajowa

odcinek od przejścia dla pieszych na ul. Strzelców Bytomskich do przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej

25

1,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Wrocławska

ciąg pieszo rowerowy

droga krajowa

Powstańców Warszawskich - Piekarska

118

3,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

UM

ciąg pieszo rowerowy

poza pasem drogowym

odcinek wzdłuż torowiska

120

4,6

kostka betonowa

dwukierunkowa

UM

objęte B-1

poza pasem drogowym

Parkowa

191

4,6-5,6

asfalt

dwukierunkowa

UM

ciąg pieszo rowerowy

poza pasem drogowym

 

46

5,2

kostka betonowa

dwukierunkowa

UM

ciąg pieszo rowerowy

poza pasem drogowym

 

50

5

kostka betonowa

dwukierunkowa

UM

ciąg pieszo rowerowy

poza pasem drogowym

 

31

4,7

kostka betonowa

dwukierunkowa

UM

ciąg pieszo rowerowy

poza pasem drogowym

 

97

5

kostka betonowa

dwukierunkowa

UM

ciąg pieszo rowerowy

poza pasem drogowym

od cigu przy ul. Wrocławskiej do UM (pół-zach)

66

5

kostka betonowa

dwukierunkowa

UM

ciąg pieszo rowerowy

droga krajowa

od UM do Strzelców Bytomskich

302

3-16

kostka betonowa

dwukierunkowa

Park Kachla

droga dla rowerów (objęta B-1)

poza pasem drogowym

wzdłuż ul. Olimpijskiej

263

2,5

asfalt

dwukierunkowa

Park Kachla

droga dla rowerów (objęta B-1)

poza pasem drogowym

od ul. Wrocławskiej - ul. Olimpijskiej

605

2

asfalt

dwukierunkowa

Park Kachla

ciąg pieszo rowerowy (objęta B-1)

poza pasem drogowym

od ul. Olimpijskiej do aleji tenisistów

222

2,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Park Kachla

droga dla rowerów (objęta B-1)

poza pasem drogowym

Aleja Tenisistów

480

2,5

asfalt

dwukierunkowa

Park Kachla

droga dla rowerów

poza pasem drogowym

wzdłuż ul. Wrocławskiej

796

3

asfalt

dwukierunkowa

Miechowicka

ciąg pieszo rowerowy

droga krajowa

Braci Śniadeckich do drogi rowerowej na Miechowickiej

262

3-5,2

kostka betonowa

dwukierunkowa

Miechowicka

droga dla rowerów

droga krajowa

Jana Nowaka-Jeziorańskiego do końca obiektu mostowego w ciagu ul. Miechowckiej

345

2,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Frenzla/Jana Nowaka-Jezioriańskiego

droga dla rowerów

droga krajowa

Warszawskiej do Hutniczej

435

2,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Warszawska

droga dla rowerów

droga gminna

Warszawska-Wysoka

30

0-2,5

kostka betonowa

jednokierunkowa

Warszawska

droga dla rowerów

droga gminna

Warszawska-Wysoka

25

0-1,6

kostka betonowa

jednokierunkowa

Miechowicka

ciąg pieszo rowerowy

droga krajowa

od początku ogrodzenia ROD przez 8,5 m w kierunku drogi rowerowej

8,5

3

gruntowa

dwukierunkowa

Miechowicka

ciąg pieszo rowerowy

droga krajowa

od odcinka gruntowego do początku drogi rowerowej

37

3-5,4

asfalt

dwukierunkowa

Miechowicka

droga dla rowerów

droga krajowa

od ul. Kołłątaja - do działki 973/59

356

2,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Celna

droga dla rowerów

droga powiatowa

od Szyb Pilgera do początku wiaduktu nad PKP w rejonie ul. Zachodniej

593

2,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Celna

droga dla rowerów

droga powiatowa

do ul. Falistej do Szyb Pilgera

1208

2

asfalt

dwukierunkowa

Konstytucji

ciąg pieszo rowerowy

droga powiatowa

od Św. Elżbiety do przejścia dla pieszych przy Petralanie

330

3-8,5

asfalt

dwukierunkowa

Hakuby

droga dla rowerów

droga wewnętrzna

Od ronda  Hakuby w str Strzelców Bytomskich

136

2

asfalt

dwukierunkowa

Hakuby

droga dla rowerów

droga gminna

od wewnętrznej do przejazdu

57

2

asfalt

dwukierunkowa

Hakuby

droga dla rowerów

droga gminna

od ronda do Dąbrowa Miejska

1073

1,5 m

asfalt

jednokierunkowa

Hakuby

droga dla rowerów

droga gminna

od Dąbrowa Miejska do ronda

1081

1,5 m

asfalt

jednokierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

gr. Miasta Zabrze - Miechowicka Ostoja Leśna (ul. Relaksowa)

1580

ok. 3,5 m

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

Miechowicka Ostoja Lesna (ul. Relaksowa)- koniec budynu ul. Nickla 105 (dzialka 357/17)

355

2,5-5 m

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

koniec budynu ul. Nickla 105 (dzialka 357/17) - do wysokości końca działki 358/17

30

3-3,5 m

płyty betonowe

dwukierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

od wysokości końca działki 358/17 - ul. Stolarzowicka

687

4-5,2 m

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

ciąg pieszo rowerowy

droga powiatowa

wzdłuż ul. Stolarzowickiej

125

2 m

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

ciąg pieszo rowerowy

droga powiatowa

Stolarzowicka, Nowa

29

3-3,7 m

kostka betonowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

droga wewnętrzna

Nowa

445

6-6,3 m

asfaltowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

Nowa - droga techniczna A1 GDDKiA

1360

2,3 - 3 m

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

teren GDDKiA

Sosnowa

140

ok. 5 m

asfaltowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

teren GDDKiA

Sosnowa

6,5

5 m

kostka betonowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

ciąg pieszo rowerowy

teren GDDKiA

Sosnowa

101

5 m

kostka betonowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

Sosnowa

412

ok. 3,5 m

asfaltowa

dwukierunkowa

Trasa nr 20

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

od ul. Sosnowej - 90 m do lasu

90

 

asfaltowa

dwukierunkowa

Trasa nr 20

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

od lasu do leśniczówki

368

 

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 20

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

od leśniczówki przez 84 m

84

 

asfalt, żwir, utwardzenie?

dwukierunkowa

Trasa nr 20

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

od konca asfaltu w rejonie leśniczówki do ul. Suchogórskiej

1770

 

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 20

ciąg pieszo rowerowy

droga powiatowa

wzdłuż ul. Suchogórskiej

34

ok. 3

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 20

ciąg pieszo rowerowy

droga powiatowa

wzdłuż ul. Suchogórskiej

164

ok. 2,3

asfaltowa

dwukierunkowa

Trasa nr 20

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

Wiejska - gr. Miasta Tarnowskie Góry

2491

 

gruntowa

dwukierunkowa

szlak czarny

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

Blachówka - trasy nr 20

206

 

gruntowa

dwukierunkowa

szlak czarny

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

koniec drogi ul. Blachówka

8

 

asfaltowa

dwukierunkowa

 

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

od restauracji Pod Dębem do początku czerwonej trasy

130

 

asfaltowa

dwukierunkowa

 

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

odcinek Przy Kopalni do restauracji Pod Dębem

141

 

gruntowa

dwukierunkowa

Dolina Bytomki

droga dla rowerów (objęta B-1)

poza pasem drogowym

Dolina Bytomki

5324

2,5

tłuczniowa

dwukierunkowa

Zabrzańska

pas ruchu dla rowerów

droga wojewódzka

od przystanku tramwajowego "Bytom Zamłynie" do końca obiektu mostowego w rejonie Wyzwolenia

290

1,7

asfalt

jednokierunkowa

Zabrzańska

ciąg pieszo rowerowy

droga wojewódzka

od końca obiektu mostowego w rejonie Wyzwolenia do zjazdu

176

5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Władysława Łokietki

droga dla rowerów

droga powiatowa

od ul. Wiejskiej do ul. Blachówka

282

1,5

asfalt

jednokierunkowa

Fazaniec

ciąg pieszo rowerowy

poza pasem drogowym

od ul. Bażantowej za mostek

28

 

kostka kamienna

dwukierunkowa

Fazaniec

ciąg pieszo rowerowy

poza pasem drogowym

od mostku do Krafczyka (zapór betonowych)

961

 

z kruszywa

dwukierunkowa

droga wewnętrzna (Cyryla-AK)

objęte B-1

droga wewnętrzna

Cyryla i Metodego - Armii Krajowej

156

4

asfalt

dwukierunkowa

Katowicka

ciąg pieszo rowerowy

droga gminna

Piastów Bytomskich - Rostka

131

2,2-5,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Katowicka

ciąg pieszo rowerowy

droga gminna

Rostka-Korfantego

215

3,5-4

kostka betonowa

dwukierunkowa

Katowicka

ciąg pieszo rowerowy

droga gminna

Korfantego-Matejki

162

3,7-4,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Katowicka

ciąg pieszo rowerowy

droga gminna

Matejki-Głęboka

44

3,5

kostka betonowa

dwukierunkowa

Miarki

pas ruchu dla rowerów

droga krajowa

Jagiellońska - Miarki 54

730

2

asfalt

dwukierunkowa

Miarki

ciąg pieszo rowerowy

droga krajowa

Miarki 54 - Matejki

70

3,3-4,9

płytki betonowe ?

dwukierunkowa

Frycza Modrzewskiego

droga dla rowerów

droga wojewódzka

Zabrzańska-Włodarskiego

150

 

 

 

Frycza Modrzewskiego

ciąg pieszo rowerowy

droga wojewódzka

Zabrzańska-Włodarskiego (odcinek w środku przebiegu)

110

 

 

 

Krakowska

kontraruch rowerowy

droga gminna

Rynek-Rycerska

102

5,5

kostka kamienna

dwukierunkowa

Plac Kościuszki

kontraruch rowerowy (objęte B-1)

droga gminna

Lwowskich Dzieci - Piekarska

172

 

asfalt

dwukierunkowa

Jainty

objęte B-1

droga gminna

Webera-Koziołka

68

5,5

kostka kamienna

dwukierunkowa

Dzieci Lwowskich

objęte B-1

droga gminna

Jainty - Plac Kościuszki

70

6,3

asfalt

dwukierunkowa

Gliwicka

objęte B-1

droga gminna

Plac Kościuszki-Piastów Bytomskich

95

5

kostka kamienna

dwukierunkowa

Piastów Bytomskich

objęte B-1

droga gminna

Józefczaka-Gliwicka

55

 

kostka kamienna

dwukierunkowa

Podgórna

objęte B-1

droga gminna

Kościelna-Rynek

51

 

kostka kamienna

dwukierunkowa

Przechodnia

objęte B-1

droga gminna

Józefczaka-Rynek

82

 

kostka kamienna/betonowa

dwukierunkowa

Rycerska

objęte B-1

droga gminna

rycerska 7 - Rynek

50

 

kostka kamienna

dwukierunkowa

boczny wlot od Wyzwolenia wzdłuż Zabrzańskiej

objęte B-1

droga wewnętrzna

Wyzwolenia - Zabrzańska 6

70

 

kostka betonowa

dwukierunkowa

Rynek

objęte B-1

droga gminna

dookoła płyty Rynku

491

 

kostka kamienna

dwukierunkowa

Kraszewskiego

objęta B-1

droga wewnętrzna

od Akacjowa do Grottgera

122

 

asfalt

dwukierunkowa

 

Informacje ogólne

Rodzaj

Na 31 grudnia 2018

Na 31 grudnia 2019

Na 31 grudnia 2020

Na 31 grudnia 2021

Drogi (ścieżki) dla rowerów (w km)

11,79

11,79

17,82

18,16

Drogi dla pieszych i rowerów (w km)

3,91

4,44

4,61

5,62

Pasy ruchu dla rowerów, w tym kontrapasy (w km)

0

0

0,34

1,07

Strefy prędkości ograniczonej do 30 km/h (w szt.) zlokalizowane na drogach wewnętrznych

10

10

10

11

Parkingi rowerowe (w szt.)

0

0

0

0

Miejsca obsługi rowerzystów (w szt.)

8

8

8

8

 

Miejsca obsługi

Lokalizacja

Rodzaj

Kategoria drogi

Przebieg

Nawierzchnia

Jedno/dwukierukowa

 

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

od restauracji Pod Dębem do początku czerwonej trasy

asfaltowa

dwukierunkowa

 

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

odcinek Przy Kopalni do restauracji Pod Dębem

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 20

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

Wiejska - gr. Miasta Tarnowskie Góry

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 20

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

od konca asfaltu w rejonie leśniczówki do ul. Suchogórskiej

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 20

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

od ul. Sosnowej - 90 m do lasu

asfaltowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

Nowa - droga techniczna A1 GDDKiA

gruntowa

dwukierunkowa

Trasa nr 6

szlak rowerowy

poza pasem drogowym

od wysokości końca działki 358/17 - ul. Stolarzowicka

gruntowa

dwukierunkowa