Sprawa:

Wyznaczenie miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2310)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311)

 

Wniosek do pobrania:

document WNIOSEK o wyznaczenie miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych (82 KB)  

 

Wymagane dokumenty do wniosku:

Mapa sytuacyjna ze wskazaną proponowaną lokalizacją koperty.

 

Opłaty:

brak

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 lub wysłać pocztą bądź drogą elektroniczną.

 

Termin rozpatrzenia wniosku:

Informacje w sprawie możliwości wyznaczenia przedmiotowego miejsca postojowego wnioskodawca otrzyma w ciągu 30 dni.

 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy:

Wnioskodawca otrzyma odpowiedź w formie pisemnej na adres wskazany we wniosku. 

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Inne informacje:

Przedmiotowe miejsce postojowe jest miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich osób posiadających kartę parkingową i nie należy go traktować jako miejsca zastrzeżonego wyłącznie do użytku wnioskodawcy.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Mirosław Kulik

Daria Wieczorek

pokój nr 216, tel. (32) 396 97 32, (32) 396 97 31