W okresie wyborczym na budynkach, słupach ogłoszeniowych, przystankach komunikacji publicznej oraz ogrodzeniach, ale również urządzeniach infrastruktury drogowej pojawiają się materiały wyborcze. Są one nieodłącznym elementem kampanii wyborczej, jednak każde umieszczenie plakatu, baneru lub innej reklamy wyborczej wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy. Za samowolne umieszczanie materiałów wyborczych grożą kary pieniężne przewidziane w Kodeksie wyborczym.

 

Materiał wyborczy w pasie drogowym

Umieszczenie materiału wyborczego w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. O tym jednak, czy zgoda na lokalizację materiału wyborczego zostanie wydana, każdorazowo decyduje Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Ma to przede wszystkim zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym, które pojawiają się kiedy baner, plakat lub inna reklama ograniczają widoczność pieszym, kierowcom, rowerzystom oraz motorniczym. Dlatego też samowolnie mocowane materiały wyborcze do urządzeń infrastruktury drogowej m.in. barierek drogowych, znaków, słupów oświetleniowych, wiaduktów, sygnalizacji świetlnej, będę usuwane na koszt komitetów wyborczych zgodnie z art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego.

 

Zanim powiesisz reklamę wyborczą uzyskaj zgodę właściciela lub zarządcy

Umieszczenie plakatów, banerów, haseł wyborczych i innych reklam na ścianach budynków, przystanków komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, słupach energetycznych, telekomunikacyjnych, tramwajowych i innych wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy obiektu.

Przypomnijmy, że zabronione jest - zgodnie z art. 495 § 1 Kodeksu wyborczego - umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód. Zabronione jest także naruszanie obowiązujących przepisów porządkowych przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o umieszczenie materiałów wyborczych?

Aby umieścić materiał wyborczy lub ustawić punkt agitacyjny należy złożyć do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w imieniu Komitetów Wyborczych wniosek wraz z wymaganymi załącznikami:

W pasie drogowym dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych):

W pasie drogowym dróg wewnętrznych:

Dla pozostałych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy, położonych na terenie miasta Bytomia: