Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu  pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00, z wyjątkiem parkingu pod UM Bytom, na którym opłata pobierana jest w poniedziałki od godziny 8.00 do godziny 17.30 natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Opłatę za postój pojazdu należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Obowiązują następujące stawki za postój:

• pierwsza godzina – 2,50 zł,

• druga godzina – 3,00 zł,

• trzecia godzina – 3,60 zł,

• czwarta i kolejne godziny – 2,50 zł.

Opłata minimalna za postój wynosi 1,00 zł, co odpowiada 24 minutom postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

Raz dziennie każdy kierowca może pobrać z parkomatu bezpłatny bilet „0” do parkowania na czas do 20 min.

Klienci Urzędu Miejskiego mogą pobrać bezpłatny bilet „0” do parkowania na czas do 1h – UWAGA bezpłatny bilet 1 h obowiązuje wyłącznie na parkingu pod UM Bytom

Opłatę w parkomacie wnosi się określając konkretny czas postoju, natomiast korzystając z aplikacji mobilnych mamy do wyboru parkowanie na konkretny czas lub lub z funkcją “start-stop”. W Bytomiu działa 6 aplikacji 

SKY CASH

moBILET, 

CITYPARK APP, 

PANGO, 

M-PAY

FLOWBIRD

Korzystanie z części aplikacji nie wymaga smartphone, dostępu do internetu czy GPS-u, wystarczy telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń. Pracownicy działu SPP w MZDiM pomogą w wyborze najbardziej dogodnego rozwiązania oraz w założeniu aplikacji, przedpłatę można uiścić w tym samym budynku.