Uwaga! ul. Stolarzowicka zamknięta

Uwaga! Na przebiegającym przez las odcinku ul. Stolarzowickiej doszło do zderzenia kilku samochodów. Droga w tej chwili jest w tym miejscu nieprzejezdna. Służby pracują nad przywróceniem pełnego ruchu na drodze. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

 

 

Uwaga piesi! Utrudnienia w ruchu pieszych na ul. Wałowej

 

W związku z pracami naprawczymi muru oporowego przy ul. Wałowej mogą występować utrudnienia w ruchu pieszych na chodniku od strony parku kieszonkowego. Prace naprawcze potrwają do 14 grudnia 2022 roku. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

 

Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew i nowe nasadzenia

 

W środę, 30 listopada w kwartale pomiędzy ulicami Witczaka i Kossaka, będą trwały prace pielęgnacyjne w koronach rosnących tam topoli. Ponieważ ekipy zieleniarskie będą pracować od 7.00 do 15.00, w tych godzinach nie należy parkować tam pojazdów.

 

Trwa modernizacja torowisk tramwajowych w Bytomiu. Na budowie linii tramwajowej do Stroszka trwa montaż podkładów i szyn tramwajowych

 

Na ulicy Piekarskiej trwa modernizacja sieci teletechnicznych, zaś na ul. Sądowej część torowiska tramwajowego wraz z rozjazdem łączącym ul. Sądową z ul. Powstańców Warszawskich już została zrealizowana. Z kolei na drugiej inwestycji tramwajowej łączącej Śródmieście ze Stroszkiem, wykonawca rozpoczął już na niektórych odcinkach montaż podkładów tramwajowych.

 

Kolejne dzikie wysypiska w Bytomiu zlikwidowane

Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zlikwidowali kolejne dzikie wysypiska. W ostatnim czasie usunęli odpady przy ul. Popiełuszki, Reptowskiej, Racławickiej i Brzezińskiej.

Uwaga kierowcy! Uszkodzona bariera na al. Jana Pawła II

Uszkodzona w wyniku kolizji bariera energochłonna jest powodem zmian w organizacji ruchu na al. Jana Pawła II. W miejscu kolizji zostało wprowadzone w trybie awaryjnym oznakowanie ostrzegawcze z tabliczkami „Uszkodzona bariera” oraz wygrodzono miejsce uszkodzeń.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej zmiany organizacji ruchu.

 

Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Co słychać na placu budowy?

 

Postępujące roboty brukarskie na odcinku od pl. Kościuszki do ul. Moniuszki (stan wykonania prac brukarskich na całej długości ul. Dworcowej wynosi 65%), instalacja tymczasowego oświetlenia na ul. Dworcowej, a także rozpoczęcie montażu małej architektury oraz wykonanie okładziny schodów od strony pl. Wolskiego. Wykonawca inwestycji - firma HUCZ Sp. z o.o. kontynuuje roboty na ul. Dworcowej.

 

Remont nawierzchni jezdni na ul. ks. Popiełuszki - fot. Krzysztof Gajowiak

Rozpoczął się zapowiadany przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu remont odcinka ul. Popiełuszki od skrzyżowania z ul. Karlika do wysokości budynku przy numerze 3.

Remont nawierzchni spowodowany jest powstałymi w jezdni uszkodzeniami przez przejeżdżające tam samochody ciężarowe jeszcze przed wprowadzoną we wrześniu 2022 roku zmianą organizacji ruchu.

Drzewa zagrażające bezpieczeństwu do wycinki

Od poniedziałku, 21 listopada w Łagiewnikach będzie prowadzona wycinka drzew, których stan fitosanitarny jest na tyle zły, że konieczne jest ich usunięcie, aby nie zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. Zaplanowano wycinkę 11 topoli przy ul. Armii Krajowej (wzdłuż siedziby Bytomskich Mieszkań). To w większości drzewa chore, obumarłe, stwarzające zagrożenie dla pieszych lub ruchu samochodów.

Rozpoczęła się Akcja Zima

W związku z pogorszeniem pogody i spodziewanymi opadami śniegu Miejski Zarząd Dróg i Mostów jest przygotowany do rozpoczęcia odśnieżania chodników i jezdni w ramach Akcji Zima.

W tym roku na bytomskie drogi w ramach Akcji Zima wyjadą pługopiaskarki (9 pojazdów) i pługosolarki (24 pojazdy) do zimowego utrzymania chodników i jezdni obsługiwane przez dwóch wykonawców: Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek oraz Zakład Usług Drogowych i Komunalnych Dromar. Wykonawcy, którzy będą w naszym mieście walczyć ze skutkami zimy, zaopatrzeni są w niezbędne środki chemiczne i uszorstniające.