Serwis BIP jest zaprojektowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619 z późn. zm.).

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdująca się pod adresem URL https://mzdim.bytom.pl/biuletyn-informacji-publicznej lub poprzez wprowadzenie adresu URL www.mzdimbytom.pl, z którego można wybrać przekierowanie na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu (logo BIP).

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie zorganizowane są jako zbiór bazy danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o ich mechanizmy.

Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn. Za obsługę zawartości i modyfikację menu odpowiada CMS Joomla z komponentem Gov Article.

Na stronie BIP poprzez odpowiednie rozwijane menu jak i poprzez odnośniki tekstowe prezentowane są wszelkie dane, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi informacji publicznej.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

tekstu,
załączników w postaci plików do pobrania,
zdjęć i grafik.
Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:

nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
nazwę działu i podstrony w menu,
treść zasadnicza w postaci tekstu przeplatanego ewentualnie zdjęciami,
ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,
informacja o:
wytwarzającym - osoba, która przygotowała treść informacji
odpowiadającym - osoba, która odpowiada za treci w BIP, najczęściej dyrektor jednostki
publikującym - osoba, która jako pierwsza opublikowała informację
aktualizującym - osoba, która zmieniała wprowadzaną informację
rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) - informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona (rejestr zmian pozwala na zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu wraz z załącznikami - dostęp do nich uzyskuje się po kliknięciu odnośnika więcej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17-06-2022 godz. 11:20 Dawid Skrzypek