UCHWAŁA NR XXXVI/512/20 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/329/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Bytom: Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu i Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu oraz nadania nowego Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Uchwała znajduje się w sekcji Załączniki.