Załatwić sprawę lub uzyskać informację możesz w następujący sposób:

• przychodząc do sekretariatu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, drugie piętro, pokój 213, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15

• dzwoniąc pod numer tel. (32) 396 97 00, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15

• wysyłając pismo pocztą tradycyjną na adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

• wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• wysyłając pismo drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki /MZDiM-Bytom/SkrytkaESP

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do MZDiM:

1. dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym;

2. akceptowalne formaty załączników to: wymienione załączniku 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

3. wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza
(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB

4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:54 Dawid Skrzypek
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:55 Dawid Skrzypek
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:56 Dawid Skrzypek
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 11:40 Dawid Skrzypek
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 11:46 Dawid Skrzypek
Artykuł został zmieniony. środa, 03-08-2022 godz. 14:38 Dawid Skrzypek