Powstanie MZDiM:

 • Uchwała Nr XLIV/680/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu.
 • Uchwała weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.
 • Merytorycznym uzasadnieniem powołania jednostki była przede wszystkim nowelizacja ustawy o drogach publicznych (przekazanie samorządom pełnych kompetencji w zakresie gospodarowania majątkiem drogowym i odpowiedzialności za ten majątek).

Zakres działania:

 • MZDiM wykonuje obowiązki zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa nieoddanych we władanie innym podmiotom, placach i ciągach pieszych w granicach miasta Bytomia, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wynikających z ustawy o drogach publicznych zwłaszcza w zakresie:
  • planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami,
  • planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych powyżej.
 • Do zadań MZDiM należy również:
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej,
  • sprawowania funkcji zarządcy zbiorników, cieków i urządzeń wodnych,
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości, poprawą i ochroną terenów zieleni miejskiej, grobownictwem wojennym, funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, szaletów i targowisk miejskich i innych obiektów będących we władaniu jednostki.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:27 Dawid Skrzypek
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:39 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:40 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:41 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:43 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:43 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 17-06-2022 godz. 10:44 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki piątek, 17-06-2022 godz. 10:46 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki piątek, 17-06-2022 godz. 10:47 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki Dodane załączniki piątek, 17-06-2022 godz. 10:47 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki Dodane załączniki piątek, 17-06-2022 godz. 10:48 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki piątek, 17-06-2022 godz. 10:50 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 09-07-2022 godz. 07:56 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 09-07-2022 godz. 08:02 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki sobota, 09-07-2022 godz. 08:12 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki poniedziałek, 11-07-2022 godz. 14:43 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki Dodane załączniki poniedziałek, 11-07-2022 godz. 14:43 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki poniedziałek, 11-07-2022 godz. 19:31 Dawid Skrzypek Porównaj