Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu:

  • z tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu,
  • na pisemny/ustny wniosek złożony w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu
  • na wniosek przesłany w formie elektronicznej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26-10-2022 godz. 17:47 Dawid Skrzypek
Artykuł został zmieniony. środa, 26-10-2022 godz. 17:50 Dawid Skrzypek Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26-10-2022 godz. 17:56 Dawid Skrzypek Porównaj