Awarie urządzeń sieci kanalizacji deszczowej

 

Przyjmowanie interwencji telefonicznych lub osobistych w sprawach:

 

w godzinach pracy urzędu 7:15-15:15 (zgłoszenia telefoniczne i osobiste)

  • Angelika Bogusz-Kuliś
  • Artur Szyguła
  • Marzena Hajski
  • Paweł Mirosławski

pokój nr 217, tel. (32) 396 97 80, (32) 396 97 82,

 

Całodobowo 24/7 (zgłoszenia telefoniczne)

  • Dyspozytor MZDiM: 795 550 347

Sprawa:

Wydawanie warunków technicznych przełączeń do sieci kanalizacji deszczowej

 

Przedmiot sprawy i termin załatwienia sprawy:

Od dnia 1 stycznia 2021 zarządcą infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu. Dla mieszkańców i inwestorów oznacza to, że takie sprawy jak zlecenie na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, uzgodnienie projektu technicznego czy zlecenie nadzoru i odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i/lub urządzeń kanalizacyjnych realizuje MZDiM. W celu załatwienia sprawy należy pobrać i zapoznać się z zamieszczoną poniżej procedurą  określającą terminy i sposoby załatwienia sprawy:

 

Pobierz:   pdf PROCEDURA przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej (236 KB)

 

Zlecenia do pobrania:

  1.   document ZLECENIE na wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej (56 KB)
  2.   document ZLECENIE uzgodnienia projektu technicznego (49 KB)
  3.   document ZLECENIE nadzoru i odbioru końcowego przyłącza (55 KB)

 

Wymagane dokumenty do wniosku:

Zgodnie z procedurą przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

 

Opłaty:

brak

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35 lub wysłać pocztą.

 

Termin rozpatrzenia wniosku:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – do miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy, chyba że przepisy szczególne określają inne terminy.

 

Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy:

Zgodnie z procedurą przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Angelika Bogusz-Kuliś

Marzena Hajski

Artur Szyguła

Paweł Mirosławski

pokój nr 217, tel. (32) 396 97 80, (32) 396 97 82