Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Dział inżynierii ruchu

Zaopiniowanie / uzgodnienie projektu organizacji ruchu

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek - dokument PDF


Zaświadczenie uprawniające do wjazdu na ulicę objętą zakazem ruchu wyrażonego znakiem B-1

karta informacyjna - dokument PDF

wniosek - dokument PDF


Zezwolenie uprawniające do wjazdu na ulicę objętą ograniczeniem tonażowym wyrażonym znakiem B-5 lub B-18

karta informacyjna - dokument PDF

wniosek - dokument PDF


Lokalizacja zjazdu z drogi publicznej

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek - dokument PDF


 Wniosek o uzgodnienie projektu: budowy / przebudowy zjazdu

wniosek - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Dział Inżynierii Ruchu pod numerem: (32) 39-69-730 - pokój nr 216